เทศบาลตำบลพังลา

เทศบาลตำบลพังลา …

เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย

เทศบาลตำบลบรรพตพ…

องค์การบริหารส่วนตำบลมะกอกเหนือ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่ว…

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเมือง

สถาบันพัฒนาทรัพย…

สมชัยเครื่องดนตรีไทย โดยนายสมชัย ชำพาลี

สมชัยเครื่องดนตร…

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหนองสังข์ทอง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยบ้านโคก

สำนักงานปลัดกระท…

อนุบาลชลบุรี

อนุบาลชลบุรี …

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

โรงเรียนอนุบาลอุ…

คลินิกหมอฐิติ โดยนายแพทย์ฐิติศักดิ์ ธรรมสอน

คลินิกหมอฐิติ โด…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโยค

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

สำนักงานปศุสัตว์…

ทันตกรรมแฟร์ โดยทันตแพทย์หญิงนิธิภาวี ศรีสุข

ทันตกรรมแฟร์ โดย…

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนกระสังพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…