เชียงใหม่แลนด์คลินิก โดยนายพงศกร พ่วงภิญโญ

เชียงใหม่แลนด์คล…

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา

กรมตรวจบัญชีสหกร…

รวมใจคลินิก โดยนางพิรุณพร คงสิม

รวมใจคลินิก โดยน…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอ.โพนเมือง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.พิจิตร

สำนักงานการปฏิรู…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น สาขาศูนย์พัฒนา

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนดงมะไฟวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกแพทย์สุวรรณ โดยนายทิวพันธ์ุ บุญคง

คลินิกแพทย์สุวรร…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

กรมอาชีวศึกษา วิ…

เสาวลักษณ์ อรัญทอง

เสาวลักษณ์ อรัญท…

สำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว

สำนักงานเทศบาลตำ…

สำนักงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

สำนักงานประกันสุ…

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน

องค์การบริหารส่ว…

เค.พี.คลีนิก โดยนายวีระศักดิ์ รัตนจิตบรรจง

เค.พี.คลีนิก โดย…

ทรงศักดิ์สัตวแพทย์ โดยนายทรงศักดิ์ ชดช้อย

ทรงศักดิ์สัตวแพท…