คลินิคเด็กห้าแยกโนนไฮ โดยนายวัชร สุฐิติวนิช

คลินิคเด็กห้าแยก…

เทศบาลตำบลท่าแพ

เทศบาลตำบลท่าแพ …

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

องค์การบริหารส่ว…

คลีนิคคุณหมอ โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

คลีนิคคุณหมอ โดย…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

กรมสามัญศึกษา โร…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชุมนุมสูง

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สำนักงานเทศบาลตำบลค้อวัง

สำนักงานเทศบาลตำ…

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สาขาศูนย์พั

กรมพัฒนาพลังงานท…

เทศบาลตำบลหัวเวียง

เทศบาลตำบลหัวเวี…

คลินิคนายแพทย์บรรเจิด โดยนายแพทย์บรรเจิด คงนคร

คลินิคนายแพทย์บร…

ปิ่นเกล้าทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์อำนาจ อภิชัย

ปิ่นเกล้าทันตแพท…

โรงเรียนอำนาจเจริญ

โรงเรียนอำนาจเจร…

องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน

องค์การบริหารส่ว…

สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี จ.พิษณุโลก

สำนักถ่ายทอดและเ…

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการ

สถาบันเทคโนโลยีร…

กองบัญชาการทหารสูงสุด หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 13

กองบัญชาการทหารส…

เทศบาลตำบลฉลุง

เทศบาลตำบลฉลุง &…