ช่องแคการแพทย์

ช่องแคการแพทย์ &…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร

กรมการศึกษานอกโร…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ่อน

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสีคิ้ว สาขาสปก.เทพารักษ์

สำนักงานการประถม…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพะเยา

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

องค์การบริหารส่ว…

สถานีอนามัยบ้านกลาง

สถานีอนามัยบ้านก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่…

เอส.วี.อาร์.ออโต

เอส.วี.อาร์.ออโต…

โรงเรียนวัดเวียงชัยพิทยา

โรงเรียนวัดเวียง…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองคู

สำนักงานปลัดกระท…

ทรงศักดิ์-แสงดาวคลีนิค โดยน.พ.ทรงศักดิ์ มยุระสาคร

ทรงศักดิ์-แสงดาว…

อุตรดิตถ์โปลีคลีนิค โดยนายแพทย์บุญเกิด เชวงศรี

อุตรดิตถ์โปลีคลี…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.คำโพธิ์

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพัง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเชือก

สำนักงานปลัดกระท…

บ้านชีวิตใหม่

บ้านชีวิตใหม่ &#…

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.ภูเก็ต

สำนักงานการปฏิรู…