เด็กอ่อนในสลัม สาขาหนองค้างพลู

เด็กอ่อนในสลัม ส…

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลปากู

องค์การบริหารส่ว…

คลีนิคหมอสุกัญญา โดยนางสุกัญญา ปาลกะวงค์

คลีนิคหมอสุกัญญา…

วรเทพ-วรรณี คลินิค โดยนายวรเทพ ลิ่มปิติกุล

วรเทพ-วรรณี คลิน…

สารภีปริยัติศึกษา

สารภีปริยัติศึกษ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนทรายมูลวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอก

กรมการศึกษานอกโร…

กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดพะเยา

กรมพัฒนาที่ดิน ส…

คลินิกทันตกรรมเทพกระษัตรี

คลินิกทันตกรรมเท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตำบลสถาน

สำนักงานปลัดกระท…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาอนามัยรัษฎา

ศุภนิมิตแห่งประเ…

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โรงงานเภสัชกรรมทหาร

สำนักงานปลัดกระท…

ดรุณาทร

ดรุณาทร – …

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยป่าผึ้ง

สำนักงานปลัดกระท…

คลินิกหมอจตุพร โดยนางฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย

คลินิกหมอจตุพร โ…

หินอ่อนและแกรนิตไทย

หินอ่อนและแกรนิต…

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเ

กรมพัฒนาสังคมและ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง

สำนักงานปลัดกระท…

สไมล์ เดนทอล กรุ๊พ

สไมล์ เดนทอล กรุ…