องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

เทศบาลตำบลมะกอกเ…

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.คันท่าเกวียน

สำนักงานปลัดกระท…

เอกชนพัฒนาภูมิภาค สาขาบ้านเมืองงิม เชียงราย

เอกชนพัฒนาภูมิภา…

คลินิกทันตแพทย์ครรชิต โดยนายครรชิต แซ่ลือ

คลินิกทันตแพทย์ค…

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ส่งเสริมโอลิมปิก…

องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

กรมสามัญศึกษาโรง…

ฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มสตรีอำเภอลำปลายมาศ

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านคำบก

สำนักงานปลัดกระท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธกส.อำเภอภูกระดึง

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปากพนัง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกฟันขาว โดยนายชาญชัย กิ่งวัฒนกุล

คลินิกฟันขาว โดย…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างอารมณ์

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

กฤตานุสรณ์

กฤตานุสรณ์ ̵…

หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร

หอการค้าจังหวัดม…

สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สำนักงานพัฒนาภาค…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

สำนักงานปลัดกระท…