กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศบอ.เมืองอุตรดิตถ์

กรมการศึกษานอกโร…

“เคหะชุมชนสมุทรสาคร 1”

“เคหะชุมชน…

กองบัญชาการทหารสูงสุด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.)

กองบัญชาการทหารส…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์การเกษตรสามโก้

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานขนส่งจัง…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย-

กรมอาชีวศึกษา วิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเ

กรมสามัญศึกษา ศู…

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็งราย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาน้ำยืน

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

สภาตำบลไชยภูมิ

สภาตำบลไชยภูมิ &…

กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอย

กรมส่งเสริมการเก…

รัชดาคลินิค โดยนายแพทย์เหวง โตจิราการ

รัชดาคลินิค โดยน…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกนพดลทันตแพทย์ โดยนายนพดล ทันตสุวรรณ

คลินิกนพดลทันตแพ…

เทศบาลตำบลหนองแซง

เทศบาลตำบลหนองแซ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านบึงบอน

สำนักงานปลัดกระท…