มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

มูลนิธิโรงพยาบาล…

องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลม

องค์การบริหารส่ว…

ศรีสุโขโพลีคลินิก โดย น.พ.พัฒนัตถ์ ศรีสุโข

ศรีสุโขโพลีคลินิ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

กรมสามัญศึกษา โร…

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

เทศบาลตำบลอากาศอ…

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว

องค์การบริหารส่ว…

ร้านจักรภัณฑ์ โดยนายทวีศักดิ์ จีรพงศ์

ร้านจักรภัณฑ์ โด…

ป่าตองทันตแพทย์

ป่าตองทันตแพทย์ …

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนง.สวัสดิการและ

กรมสวัสดิการและค…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยบ้านเสียว

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

องค์การบริหารส่ว…

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โครงการ

สำนักเลขาธิการนา…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกแพทย์ยุทธนา โดยนายแพทย์ยุทธนา จันวะโร

คลินิกแพทย์ยุทธน…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

คลินิกบ้านหมอฟัน

คลินิกบ้านหมอฟัน…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยโพนทอง

สำนักงานปลัดกระท…

สหแพทย์หลังสวน โพลีคลีนิค

สหแพทย์หลังสวน โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง

องค์การบริหารส่ว…