สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเซซ่ง

สำนักงานปลัดกระท…

คลีนิกอรัญการแพทย์ โดยนายแพทย์อรัญ ไตรรัตนาภิกุล

คลีนิกอรัญการแพท…

ศรีวิทย์การแพทย์ โดย น.พ.ศรีวิทย์ นราธรสวัสดิกุล

ศรีวิทย์การแพทย์…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมุจลินทาราม

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

กรมการแพทย์ สำนักงานวารสารกรมการแพทย์

กรมการแพทย์ สำนั…

พร้อมใจทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา ปานแดง

พร้อมใจทันตแพทย์…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอก

กรมการศึกษานอกโร…

เทศบาลตำบลบางตะบูน

เทศบาลตำบลบางตะบ…

สำนักงานสถิติ จังหวัดพิจิตร

สำนักงานสถิติ จั…

กรมสามัญศึกษาโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม

กรมสามัญศึกษาโรง…

กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

กรมปศุสัตว์ สำนั…

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

สำนักงานเทศบาลตำ…

องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ

องค์การบริหารส่ว…

กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี

กรมทางหลวง แขวงก…

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

โรงเรียนอนุบาลมห…

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแส

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ

องค์การบริหารส่ว…

แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี

แม่ฟ้าหลวงในพระบ…

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

องค์การบริหารส่ว…