ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพรงมะเดื่อ

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แก้งเรือง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุ

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

องค์การบริหารส่ว…

กองทัพเรือ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจ.เชียงใหม่

กองทัพเรือ สถานี…

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย

องค์การบริหารส่ว…

คลีนิกหมอสามารถ โดยน.พ.สามารถ ไพศาลสถาน

คลีนิกหมอสามารถ …

องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกแพทย์สมชาย โดยนายแพทย์สมชาย ลาภเจริญ

คลินิกแพทย์สมชาย…

เทศบาลตำบลนาข่า

เทศบาลตำบลนาข่า …

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีน้อย

องค์การบริหารส่ว…

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ.ปัตตานี

สถานีวิทยุกระจาย…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

วรพงศ์สัตวแพทย์ โดยนายวรพงศ์ วงษ์สำราญ

วรพงศ์สัตวแพทย์ …

หางดง

หางดง – โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบ.โคกสนวน

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานศิลปากรท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธกส.อำเภอศรีนคร จำกัด

ฌาปนกิจสงเคราะห์…