สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านขอนแป้น

สำนักงานปลัดกระท…

ศูนย์ทันตกรรมเด็นแคร์ 3 โดยทันตแพทย์ศุภชัย

ศูนย์ทันตกรรมเด็…

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนแม่กุวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

โรงพยาบาลเชียงม่วน

โรงพยาบาลเชียงม่…

องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่ว…

สมชายการแพทย์ โดยนายแพทย์สมชาย โล่ห์เลขา

สมชายการแพทย์ โด…

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนกระดุมทองวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระท…

กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจ.เพชรบุรี

กรมส่งเสริมการเก…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเชียงพิณ

สำนักงานปลัดกระท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโพธิ์ไทร จำกัด

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

โรงเรียนวัดหมื่น…

สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานการประถม…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

องค์การบริหารส่ว…

แพทย์ปริญญาหาดใหญ่ โดยนายณรงค์ พรธนาชัย

แพทย์ปริญญาหาดให…

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา

องค์การบริหารส่ว…