แพทย์สุขุมวิท โดยนายแพทย์อุดม หะรินสุต

แพทย์สุขุมวิท โด…

39 เลเซอร์ คลินิค

39 เลเซอร์ คลินิ…

ฟ.ฟันคลินิก โดยนางพิรุณรักษ์ รัตนสูรย์

ฟ.ฟันคลินิก โดยน…

กฤษดาคลินิกทันตกรรม โดยนายกฤษดา วรธรรมพินิจ

กฤษดาคลินิกทันตก…

คลินิกพบแพทย์ 24 โดยแพทย์หญิงภนิดา ถมยางกูร

คลินิกพบแพทย์ 24…

เกื้อกูลผดุงครรภ์ โดยนางมาริสา ศรีวรรณ์

เกื้อกูลผดุงครรภ…

หมอไพโรจน์ โดยนายแพทย์ไพโรจน์ ธีระวัฒนสุข

หมอไพโรจน์ โดยนา…

คลีนิกหมอสามารถ โดยน.พ.สามารถ ไพศาลสถาน

คลีนิกหมอสามารถ …

คลินิกแพทย์สมชาย โดยนายแพทย์สมชาย ลาภเจริญ

คลินิกแพทย์สมชาย…

วรพงศ์สัตวแพทย์ โดยนายวรพงศ์ วงษ์สำราญ

วรพงศ์สัตวแพทย์ …

เนียนตรี

เนียนตรี –…

เสตะเวช

เสตะเวช – …

ทศพรสัตวแพทย์ โดยนายทศพร เกษมทรัพย์

ทศพรสัตวแพทย์ โด…

อุทัยการแพทย์ โดยนายอุทัย เก้าเอี้ยน

อุทัยการแพทย์ โด…

ฉะเชิงเทรา ศูนย์เอ็กเรย์-แล็บ

ฉะเชิงเทรา ศูนย์…

มิตรภาพดำรง สาขาเชียงราย

มิตรภาพดำรง สาขา…

ซี แอนด์ เค เมติคอล

ซี แอนด์ เค เมติ…

พงษ์ศักดิ์ จักษุคลินิก โดยนายพงษ์ศักดิ์

พงษ์ศักดิ์ จักษุ…

คลินิกหมอเทพ โดยนายแพทย์เทพภาฎณ เสริมวงศ์สัตย์

คลินิกหมอเทพ โดย…

ไพศาลทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์ไพศาล ประภาโยธิน

ไพศาลทันตแพทย์ โ…

ภัทราโพลีคลีนิค

ภัทราโพลีคลีนิค …