รวมใจคลินิก โดยนางพิรุณพร คงสิม

รวมใจคลินิก โดยน…

คลินิกแพทย์สุวรรณ โดยนายทิวพันธ์ุ บุญคง

คลินิกแพทย์สุวรร…

เสาวลักษณ์ อรัญทอง

เสาวลักษณ์ อรัญท…

เค.พี.คลีนิก โดยนายวีระศักดิ์ รัตนจิตบรรจง

เค.พี.คลีนิก โดย…

ทรงศักดิ์สัตวแพทย์ โดยนายทรงศักดิ์ ชดช้อย

ทรงศักดิ์สัตวแพท…

ศรีสุโขโพลีคลินิก โดย น.พ.พัฒนัตถ์ ศรีสุโข

ศรีสุโขโพลีคลินิ…

ป่าตองทันตแพทย์

ป่าตองทันตแพทย์ …

คลินิกแพทย์ยุทธนา โดยนายแพทย์ยุทธนา จันวะโร

คลินิกแพทย์ยุทธน…

คลินิกบ้านหมอฟัน

คลินิกบ้านหมอฟัน…

สหแพทย์หลังสวน โพลีคลีนิค

สหแพทย์หลังสวน โ…

คลีนิคนายแพทย์สนธยา โดยนายแพทย์สนธยา วัฒนโกศล

คลีนิคนายแพทย์สน…

คลินิกคุณหมอ โดยนายแพทย์กิตติพงศ์ อุบลสะอาด

คลินิกคุณหมอ โดย…

สุวิชัยการแพทย์ โดยนายแพทย์บุญฤทธิ์ สุวิชัย

สุวิชัยการแพทย์ …

คลีนิคเด็กหมอไกรฤกษ์

คลีนิคเด็กหมอไกร…

คลินิกหมอประสิทธิ์ โดยนายประสิทธิ์ แก้วจันทร์

คลินิกหมอประสิทธ…

วาสนาคลินิก โดยแพทย์หญิงวาสนา วินัยพานิช

วาสนาคลินิก โดยแ…

หมอสุรศักดิ์ โดยนายแพทย์สุรศักดิ์ อารีย์สว่างวงศ์

หมอสุรศักดิ์ โดย…

เรวดีรวมแพทย์ โดยนายวชิร รุจิโมระ

เรวดีรวมแพทย์ โด…

สุเมธการแพทย์ โดยนายแพทย์สุเมธ อัคควรกิจ

สุเมธการแพทย์ โด…

คลีนิคทันตแพทย์89 โดยนายพะนิช ปัตถนานนท์

คลีนิคทันตแพทย์8…

รัชดาคลินิค โดยนายแพทย์เหวง โตจิราการ

รัชดาคลินิค โดยน…