ศูนย์ทันตกรรมแฮปปี้เด็นท์

ศูนย์ทันตกรรมแฮป…

สมเกียรติการแพทย์ โดยนายแพทย์สมเกียรติ ภิยโยทัย

สมเกียรติการแพทย…

วริศฐา โดยนายนรา ดอนสกุล

วริศฐา โดยนายนรา…

ธงชัยคลินิคทันตกรรม โดยนายธงชัย นาคพันธุ์

ธงชัยคลินิคทันตก…

คลินิกแพทย์เมืองเพชร โดยนายพสิษฐฐ์ กิมเสาว์

คลินิกแพทย์เมือง…

คลินิกฟันขาว ยิ้มสวย

คลินิกฟันขาว ยิ้…

บางบอนโพลีคลีนิค

บางบอนโพลีคลีนิค…

ช่องแคการแพทย์

ช่องแคการแพทย์ &…

ทรงศักดิ์-แสงดาวคลีนิค โดยน.พ.ทรงศักดิ์ มยุระสาคร

ทรงศักดิ์-แสงดาว…

อุตรดิตถ์โปลีคลีนิค โดยนายแพทย์บุญเกิด เชวงศรี

อุตรดิตถ์โปลีคลี…

ชลัมพ์คลีนิค โดยนายแพทย์ชลัมพ์ สัมฤทธิ์เจียรผล

ชลัมพ์คลีนิค โดย…

บุญชัยการแพทย์ โดยนายแพทย์บุญชัย สถาวรมณี

บุญชัยการแพทย์ โ…

คลีนิกบ้านหมอฟัน โดยนายยุทธนา อินทรหนองไผ่

คลีนิกบ้านหมอฟัน…

แหลมทองทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์วรพงษ์ โรมรัตตะพันธุ์

แหลมทองทันตแพทย์…

โรงพยาบาลบางมด 3

โรงพยาบาลบางมด 3…

ประสิทธิ์ทนต์ โดยทันตแพทย์ประทีป เพิ่มพูลสมบัติ

ประสิทธิ์ทนต์ โด…

แสงรัตน์ทันตคลินิก โดยนางแสงระวี ผลิตตานนท์

แสงรัตน์ทันตคลิน…

คลีนิกหมอวินิจ โดยนายแพทย์วินิจ สุวรรณ์รัฐภูมิ

คลีนิกหมอวินิจ โ…

เด้นท์-แคร์ คลินิก โดยทันตแพทย์หญิงวิภา จันทรสาธิต

เด้นท์-แคร์ คลิน…

คลินิกศูนย์แล็ปภาคใต้ โดยนางสาวยุวดี ขยายวงศ์

คลินิกศูนย์แล็ปภ…

โปรเฟสไลน์

โปรเฟสไลน์ ̵…