คลินิกเด็กหมอบุญลือ โดยนายแพทย์บุญลือ นนทพันธ์

คลินิกเด็กหมอบุญ…

ศูนย์พยาบาลพิเศษ กรุงเทพ

ศูนย์พยาบาลพิเศษ…

สเต๊าท์คลินิก โดยนายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์

สเต๊าท์คลินิก โด…

คลีนิกทันตแพทย์โชติมา

คลีนิกทันตแพทย์โ…

ศูนย์ทันตกรรมพัทยา โดยนายอิศรา ถาวรวงษ์

ศูนย์ทันตกรรมพัท…

ธีรชัยทันตกรรม โดยทันตแพทย์ธีรชัย กสิณสันต์

ธีรชัยทันตกรรม โ…

คลินิกรักษ์ฟัน โดยทันตแพทย์พิศิษฐ์ สมผดุง

คลินิกรักษ์ฟัน โ…

รัตนาภรณ์การแพทย์ โดยพญ.รัตนาภรณ์ กิติการอำพล

รัตนาภรณ์การแพทย…

ภัททิราคลินิก โดยนางภัททิรา นาถ้ำพลอย

ภัททิราคลินิก โด…

ครุในทันตแพทย์ โดยนางสาวอาภรณ์ วันเอเลาะ

ครุในทันตแพทย์ โ…

ชยางกูรคลินิก แพทย์-ทันตแพทย์

ชยางกูรคลินิก แพ…

คลินิกนายแพทย์สามภพ โดยนายสามภพ คำบุรี

คลินิกนายแพทย์สา…

สัตว์สุโขทัย

สัตว์สุโขทัย …

คลินิกหมอจีรศักดิ์ โดยนายจีรศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล

คลินิกหมอจีรศักด…

ศูนย์ไตเทียมชินเขต

ศูนย์ไตเทียมชินเ…

คลินิคหมอดวงกมล โดยแพทย์หญิงดวงกมล เจริญเกษมวิทย์

คลินิคหมอดวงกมล …

คลินิกทันตแพทย์กฤตพล โดยทันตแพทย์กฤตพล พรพิบูลย์

คลินิกทันตแพทย์ก…

คลินิคหมอวราภรณ์ โดยแพทย์หญิงวราภรณ์ โสฬสพรหม

คลินิคหมอวราภรณ์…

สถานพยาบาลเวชกรรมแพทย์แผนโบราณ โดยนายประไพ ถาเจตน์

สถานพยาบาลเวชกรร…

ณรรฐวรรณผดุงครรภ์ โดยนางณรรฐวรรณ กลิ่นบุญ

ณรรฐวรรณผดุงครรภ…

แพทย์ศิรินนท์ โดยนายแพทย์ศิรินนท์ โพธาวนานนท์

แพทย์ศิรินนท์ โด…