กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์

กรมธนารักษ์ สำนั…

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม

องค์การบริหารส่ว…

ชมรมอาสาสมัครเพื่อสังคม

ชมรมอาสาสมัครเพื…

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

องค์การบริหารส่ว…

กรมทางหลวง แขวงการทางเพชรบูรณ์

กรมทางหลวง แขวงก…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย

องค์การบริหารส่ว…

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานหญิงหล่มสัก

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑ…

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยวังพิกุล

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเพชรละครวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเขาพลวง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรง

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของเกษตรกรศรีเทพ

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเบธเลเฮม

สถานสงเคราะห์เด็…

คลีนิกหมอมงคล โดยนายแพทย์มงคล ยอดคำ

คลีนิกหมอมงคล โด…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพัชรพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก

องค์การบริหารส่ว…