ชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา

ชีวิตใหม่ ในพระอ…

รัศมีธรรม

รัศมีธรรม –…

ศุภชัย-จุรีย์คลินิก โดยพ.ญ.จุรีย์ เชื้อรัตนพงษ์

ศุภชัย-จุรีย์คลิ…

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สาขาเชียงใหม่

กรมสวัสดิการและค…

เชียงใหม่สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชียงใหม่สถานบริ…

ศรีธนาคอนโดมิเนียม 1

ศรีธนาคอนโดมิเนี…

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ

องค์การบริหารส่ว…

บัญชาคลินิก โดยนายแพทย์บัญชา เรี่ยมพานิชย์

บัญชาคลินิก โดยน…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอ.สารภี

สำนักงานปลัดกระท…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

โครงการหลวง สาขา…

เชียงใหม่ สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่ สถานศึ…

เหมืองผ่าการแพทย์ โดยนายแพทย์อำนาจ อยู่สุข

เหมืองผ่าการแพทย…

เชียงใหม่แลนด์คลินิก โดยนายพงศกร พ่วงภิญโญ

เชียงใหม่แลนด์คล…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

องค์การบริหารส่ว…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมือง

กรมวิชาการเกษตร …

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

กรมอาชีวศึกษา วิ…

สงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่

สงเคราะห์เด็กกำพ…

เอ็กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ เชียงใหม่

เอ็กซ์เรย์ คอมพิ…