องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

กรมอาชีวศึกษา วิ…

สงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่

สงเคราะห์เด็กกำพ…

เอ็กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ เชียงใหม่

เอ็กซ์เรย์ คอมพิ…

ค่ายกาวิละ

ค่ายกาวิละ ̵…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง

องค์การบริหารส่ว…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

โครงการหลวง สาขา…

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ

องค์การบริหารส่ว…

พระคริสตธรรมไทย สาขาเชียงใหม่

พระคริสตธรรมไทย …

ทรูบิวตี้

ทรูบิวตี้ –…

เชียงใหม่ สภาข้าราชการและลูกจ้าง มธ.

เชียงใหม่ สภาข้า…

ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมธนาคารจังหวั…

โครงการสุขภาพเพื่อชาวเขา

โครงการสุขภาพเพื…

คลินิกทันตแพทย์สวนดอก โดยทันตแพทย์อัครพล

คลินิกทันตแพทย์ส…

เทศบาลตำบลแม่ริม

เทศบาลตำบลแม่ริม…

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สาขาศูนย์พั

กรมพัฒนาพลังงานท…

กองบิน 41 กองทัพอากาศ

กองบิน 41 กองทัพ…

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง

องค์การบริหารส่ว…