องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

องค์การบริหารส่ว…

เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) สาขาเชียงใหม่

เกษตรกรรมยั่งยืน…

กรมการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

กรมการแพทย์ โรงพ…

โรงพยาบาลสัตว์ ฮาเลบูญ่า 47 โดยนายสมพงษ์ นุชคง

โรงพยาบาลสัตว์ ฮ…

องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

องค์การบริหารส่ว…

สารภีปริยัติศึกษา

สารภีปริยัติศึกษ…

ดรุณาทร

ดรุณาทร – …

ศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งที่ 1 เชียงใหม่

ศูนย์อนุรักษ์และ…

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาขา ศูนย์

กรมส่งเสริมสหกรณ…

พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนามหาวิทยาลัย…

วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ

วาย.เอ็ม.ซี.เอ เ…

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

กรมการศาสนา กระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่ว…

เชียงใหม่ กองคลัง

เชียงใหม่ กองคลั…

เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

เชียงใหม่ คณะบริ…

เชียงใหม่รวมทุนการแพทย์

เชียงใหม่รวมทุนก…

เทศบาลตำบลจอมทอง

เทศบาลตำบลจอมทอง…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม

องค์การบริหารส่ว…

คณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย

คณะสงฆ์พระมหาไถ่…