กรมสามัญศึกษา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

เทศบาลตำบลท่าข้าม

เทศบาลตำบลท่าข้า…

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

กรมสามัญศึกษา โร…

คลินิกสวนดอกทันตแพทย์สุวิทย์

คลินิกสวนดอกทันต…

กรมประมง ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

กรมประมง ศูนย์พั…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ

องค์การบริหารส่ว…

พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาอภัยอริยศึกษา

พระปริยัติธรรมสา…

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมพัฒ…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

โครงการหลวง สาขา…

คลินิกฟันดี โดยทันตแพทย์วรรณพร เห็นแสงวิไล

คลินิกฟันดี โดยท…

เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา

เทศบาลตำบลเมืองแ…

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

กรมสรรพากร สำนัก…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

องค์การบริหารส่ว…

แม่โจ้ โครงจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

แม่โจ้ โครงจัดตั…

แม่วาง

แม่วาง – โ…

เชียงใหม่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เชียงใหม่ สำนักบ…

กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

กรมวิชาการเกษตร …

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

โครงการพัฒนาชาวเ…

เพื่อพูนสัตวแพทย์ โดยนายมานะชาติ เจนเจริญ

เพื่อพูนสัตวแพทย…

กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

กรมปศุสัตว์ สำนั…