พระปริยัติธรรมสามัญศึกษาอภัยอริยศึกษา

พระปริยัติธรรมสา…

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมพัฒ…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

โครงการหลวง สาขา…

คลินิกฟันดี โดยทันตแพทย์วรรณพร เห็นแสงวิไล

คลินิกฟันดี โดยท…

เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา

เทศบาลตำบลเมืองแ…

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

กรมสรรพากร สำนัก…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

องค์การบริหารส่ว…

แม่โจ้ โครงจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

แม่โจ้ โครงจัดตั…

แม่วาง

แม่วาง – โ…

เชียงใหม่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เชียงใหม่ สำนักบ…

กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

กรมวิชาการเกษตร …

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

โครงการพัฒนาชาวเ…

เพื่อพูนสัตวแพทย์ โดยนายมานะชาติ เจนเจริญ

เพื่อพูนสัตวแพทย…

กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

กรมปศุสัตว์ สำนั…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกใหม่

องค์การบริหารส่ว…

แม่โจ้ คณะธุรกิจการเกษตร

แม่โจ้ คณะธุรกิจ…

กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจ.เชียงใหม่

กรมที่ดิน สำนักง…

บุญศิริฝาง

บุญศิริฝาง ̵…

คลินิกพยาธิวิทยาเชียงใหม่เวชกรรมเฉพาะทาง โดย

คลินิกพยาธิวิทยา…

เชียงใหม่ ยาสัตว์ โดยนายไชยสน ศรีสุข

เชียงใหม่ ยาสัตว…

ชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา

ชีวิตใหม่ ในพระอ…