พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา

พระปริยัติธรรมแม…

เทศบาลตำบลแม่อาย

เทศบาลตำบลแม่อาย…

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

สถานสงเคราะห์เด็…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

โครงการหลวง สาขา…

สร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

สร้างสรรค์เพื่อค…

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยเกษตรห…

ร่วมใจ อปพร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมใจ อปพร.องค์…

แม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร

แม่โจ้ คณะผลิตกร…

กองทัพเรือ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจ.เชียงใหม่

กองทัพเรือ สถานี…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย

องค์การบริหารส่ว…

หางดง

หางดง – โร…

ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา

ช่องฟ้าซินเซิงวา…

องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด

องค์การบริหารส่ว…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง

กรมวิชาการเกษตร …

กองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงานเกษตรกรรมจอมทอง

กองบัญชาการทหารส…

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

องค์การบริหารส่ว…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

โครงการหลวง สาขา…

เชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์

เชียงใหม่ คณะเภส…

พัฒนาพื้นที่สูง – UHDP

พัฒนาพื้นที่สูง …

เชียงใหม่ สำนักหอสมุด

เชียงใหม่ สำนักห…