บัญชาคลินิก โดยนายแพทย์บัญชา เรี่ยมพานิชย์

บัญชาคลินิก โดยน…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขอ.สารภี

สำนักงานปลัดกระท…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

โครงการหลวง สาขา…

เชียงใหม่ สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่ สถานศึ…

เหมืองผ่าการแพทย์ โดยนายแพทย์อำนาจ อยู่สุข

เหมืองผ่าการแพทย…

เชียงใหม่แลนด์คลินิก โดยนายพงศกร พ่วงภิญโญ

เชียงใหม่แลนด์คล…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

องค์การบริหารส่ว…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมือง

กรมวิชาการเกษตร …

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

กรมอาชีวศึกษา วิ…

สงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่

สงเคราะห์เด็กกำพ…

เอ็กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ เชียงใหม่

เอ็กซ์เรย์ คอมพิ…

ค่ายกาวิละ

ค่ายกาวิละ ̵…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง

องค์การบริหารส่ว…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

โครงการหลวง สาขา…

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ

องค์การบริหารส่ว…

พระคริสตธรรมไทย สาขาเชียงใหม่

พระคริสตธรรมไทย …