ศูนย์คริสเตียนบริการเชียงราย

ศูนย์คริสเตียนบร…

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์…

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง

องค์การบริหารส่ว…

โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

โรงเรียนวัดหมื่น…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกั

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

บุญเรืองวิทยา

บุญเรืองวิทยา &#…

โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา

โรงเรียนโสภณจริย…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก

องค์การบริหารส่ว…

โครงการเพื่อชีวิตบ้านพักพิง

โครงการเพื่อชีวิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลแม่คำ

เทศบาลตำบลแม่คำ …

กองทัพภาค 3 จังหวัดทหารบกเชียงราย

กองทัพภาค 3 จังห…

นางแลคลีนิก โดยนางสาวศิรินภา อินทรพาณิชย์

นางแลคลีนิก โดยน…

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

โรงพยาบาลค่ายเม็…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

องค์การบริหารส่ว…