คลีนิคหมอสุกัญญา โดยนางสุกัญญา ปาลกะวงค์

คลีนิคหมอสุกัญญา…

องค์การบริการส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัย

องค์การบริการส่ว…

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจกา…

เชียงรายโอสถ โดยนางสาวสุวนีย์ จันทพันธ์ุ

เชียงรายโอสถ โดย…

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

องค์การบริหารส่ว…

ศูนย์คริสเตียนบริการเชียงราย

ศูนย์คริสเตียนบร…

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเจดีย์…

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง

องค์การบริหารส่ว…

โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

โรงเรียนวัดหมื่น…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกั

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

บุญเรืองวิทยา

บุญเรืองวิทยา &#…

โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา

โรงเรียนโสภณจริย…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก

องค์การบริหารส่ว…

โครงการเพื่อชีวิตบ้านพักพิง

โครงการเพื่อชีวิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

องค์การบริหารส่ว…