กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมทางหลวง แขวงการทางลพบุรี

กรมทางหลวง แขวงก…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปลีก

สำนักงานเทศบาลตำ…

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มค…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

องค์การบริหารส่ว…

กรมป่าไม้ สำนักงานป่าไม้เขตลำปาง

กรมป่าไม้ สำนักง…

คลินิกทันตแพทย์สมชาย

คลินิกทันตแพทย์ส…

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่ง จ.อุดรธานี

กรมการขนส่งทางบก…

คลินิกแพทย์ชุมพล โดยนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ

คลินิกแพทย์ชุมพล…

กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติจ.สุพรรณบุรี

กรมศิลปากร หอจดห…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

ร้านเจริญนครการแว่น โดยนายนพรัตน์ เกตุนิรัตน์

ร้านเจริญนครการแ…

กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจ.กาญจนบุรี

กรมที่ดิน สำนักง…

คลินิกสุขภาพฟัน โดยนายอนันต์ หล่อทองคำ

คลินิกสุขภาพฟัน …

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

องค์การบริหารส่ว…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางขอนแก่น

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพากร สำนัก…

นายแพทย์ธรรมนูญ โดยนายธรรมนูญ จันทโรจวงศ์

นายแพทย์ธรรมนูญ …

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ

กรมอาชีวศึกษา วิ…