สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานศาลยุติธ…

ทิวาวรรณการแพทย์ โดยแพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา

ทิวาวรรณการแพทย์…

คลินิกหมอทรงเกียรติ โดยนายทรงเกียรติ เล็กตระกูล

คลินิกหมอทรงเกีย…

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

กรมอาชีวศึกษา วิ…

ศรีวิทย์การแพทย์ โดย น.พ.ศรีวิทย์ นราธรสวัสดิกุล

ศรีวิทย์การแพทย์…

กรมการแพทย์ สำนักงานวารสารกรมการแพทย์

กรมการแพทย์ สำนั…

สำนักงานสถิติ จังหวัดพิจิตร

สำนักงานสถิติ จั…

กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

กรมปศุสัตว์ สำนั…

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระท…

กรมทางหลวง แขวงการทางสระบุรี

กรมทางหลวง แขวงก…

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

โรงเรียนอนุบาลมห…

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานการปฏิรู…

สถานพยาบาลผลกำเนิดศิริ โดยนายบำเพ็ญ กำเนิดศิริ

สถานพยาบาลผลกำเน…

สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาอุดรธานี

สุโขทัยธรรมาธิรา…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง

องค์การบริหารส่ว…

ร้าน ประจักษ์การแว่น โดยธีรยุทธ์ วัฒนธีรวุฒิ

ร้าน ประจักษ์การ…

คลินิคเด็กห้าแยกโนนไฮ โดยนายวัชร สุฐิติวนิช

คลินิคเด็กห้าแยก…

เทศบาลตำบลท่าแพ

เทศบาลตำบลท่าแพ …

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ

องค์การบริหารส่ว…