สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดตาก

สำนักงานศาลยุติธ…

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน ก…

วีระศักดิ์คลินิก โดยนายวีระศักดิ์ คุณากรสิริ

วีระศักดิ์คลินิก…

กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

กรมปศุสัตว์ สำนั…

กรมอาชีวศึกษา วษท.ชัยนาท

กรมอาชีวศึกษา วษ…

ศูนย์คริสเตียนบริการเชียงราย

ศูนย์คริสเตียนบร…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ

องค์การบริหารส่ว…

ร้านอาหารขามคู่ 1 โดยนางสาวสมบูรณ์ สุวิทยาภรณ์

ร้านอาหารขามคู่ …

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเก…

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

กรมพัฒนาฝีมือแรง…

วิทยาการแพทย์ โดยนายวิทยา พืชน์ไพบูลย์

วิทยาการแพทย์ โด…

สมชายการแพทย์ โดยนายแพทย์สมชาย โล่ห์เลขา

สมชายการแพทย์ โด…

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระท…

กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจ.เพชรบุรี

กรมส่งเสริมการเก…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเชียงพิณ

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนง.สวัสดิการและคุ้ม

กรมสวัสดิการและค…

วิคเตอรี่วิว เอ,บี,บี8,ดี,ซี,อี

วิคเตอรี่วิว เอ,…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย

สำนักงานเทศบาลตำ…