สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

สภาอุตสาหกรรมแห่…

กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัดพิษณุโลก

กรมบัญชีกลาง สนง…

ฟ.ฟันคลินิก โดยนางพิรุณรักษ์ รัตนสูรย์

ฟ.ฟันคลินิก โดยน…

กรมป่าไม้ สำนักงานป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร

กรมป่าไม้ สำนักง…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระท…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพรงมะเดื่อ

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่ว…

กองทัพเรือ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจ.เชียงใหม่

กองทัพเรือ สถานี…

คลีนิกหมอสามารถ โดยน.พ.สามารถ ไพศาลสถาน

คลีนิกหมอสามารถ …

เทศบาลตำบลนาข่า

เทศบาลตำบลนาข่า …

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ.ปัตตานี

สถานีวิทยุกระจาย…

วรพงศ์สัตวแพทย์ โดยนายวรพงศ์ วงษ์สำราญ

วรพงศ์สัตวแพทย์ …

สำนักงานสถิติ จังหวัดกระบี่

สำนักงานสถิติ จั…

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมธนารักษ์ สำนั…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

องค์การบริหารส่ว…

ทศพรสัตวแพทย์ โดยนายทศพร เกษมทรัพย์

ทศพรสัตวแพทย์ โด…

กรมส่งเสริมการเกษตร สนง.เกษตรจ.สมุทรสงคราม

กรมส่งเสริมการเก…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยบ้านบัว

สำนักงานปลัดกระท…

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

กรมธนารักษ์ สำนั…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจกา…