องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สะดอกเกษ

สำนักงานปลัดกระท…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบุ่งคำ

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองบัวฮี

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.นาเดื่อ

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.เซเป็ด

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านโนนยาง

สำนักงานปลัดกระท…

วศินสัตวแพทย์ โดยนายวศิน โชติวนิช

วศินสัตวแพทย์ โด…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.คันท่าเกวียน

สำนักงานปลัดกระท…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างอารมณ์

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โนนสว่าง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่

องค์การบริหารส่ว…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหนองเมือง

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้

องค์การบริหารส่ว…

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

โรงเรียนมูลนิธิว…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนาเวียง

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

กรมสามัญศึกษา โร…

คณะรักกางเขน แห่งอุบลฯ

คณะรักกางเขน แห่…

คลินิกหมอวันชัย โดยพันเอกนายแพทย์วันชัย วงศ์อิศเรศ

คลินิกหมอวันชัย …