สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แก้งเรือง

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าเสือโก้ก

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านเวียง

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บุ่งคำ

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

องค์การบริหารส่ว…

คลีนิคนายแพทย์เกริก ทันตแพทย์หญิงภาวนา

คลีนิคนายแพทย์เก…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองหม่อนไหมอุบลราชธานี

กรมวิชาการเกษตร …

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

องค์การบริหารส่ว…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดภูมิการาม (สาขาบ้านดอนบาก

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์กา…

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระท…

รัตนาภรณ์การแพทย์ โดยพญ.รัตนาภรณ์ กิติการอำพล

รัตนาภรณ์การแพทย…

ชยางกูรคลินิก แพทย์-ทันตแพทย์

ชยางกูรคลินิก แพ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.นาตาล

สำนักงานปลัดกระท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

คลินิกหมอสืบพงศ์ โดยนายแพทย์สืบพงศ์ ลีนาราช

คลินิกหมอสืบพงศ์…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ดอนพันชาด

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนง.สวัสดิการและ

กรมสวัสดิการและค…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงอุบลราชธานี

สำนักงานศาลยุติธ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.กุดตากล้า

สำนักงานปลัดกระท…