กองทัพภาค 3 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์

กองทัพภาค 3 จังห…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยป่าเซ่า

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ปางหมิ่น

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าปลา

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตำบลบ้านเกาะ

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอ.พญาแมน

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานปศุสัตว์…

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนอุตรดิตถ…

กรมสามัญศึกษาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

กรมสามัญศึกษาโรง…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยฝายหลวง

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอ.หลวงป่ายาง

สำนักงานปลัดกระท…

เทศบาลตำบลในเมือง

เทศบาลตำบลในเมือ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแพะ

สำนักงานปลัดกระท…

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์

กรมธนารักษ์ สำนั…

เมืองศิริจรรยา

เมืองศิริจรรยา &…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกคุณหมอ โดยนายแพทย์กิตติพงศ์ อุบลสะอาด

คลินิกคุณหมอ โดย…

วาสนาคลินิก โดยแพทย์หญิงวาสนา วินัยพานิช

วาสนาคลินิก โดยแ…

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

องค์การบริหารส่ว…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศบอ.เมืองอุตรดิตถ์

กรมการศึกษานอกโร…

พรเทพการแพทย์ โดยนายแพทย์พรเทพ เตชะสุวรรณา

พรเทพการแพทย์ โด…