เทศบาลตำบลในเมือง

เทศบาลตำบลในเมือ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านแพะ

สำนักงานปลัดกระท…

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดอุตรดิตถ์

กรมธนารักษ์ สำนั…

เมืองศิริจรรยา

เมืองศิริจรรยา &…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกคุณหมอ โดยนายแพทย์กิตติพงศ์ อุบลสะอาด

คลินิกคุณหมอ โดย…

วาสนาคลินิก โดยแพทย์หญิงวาสนา วินัยพานิช

วาสนาคลินิก โดยแ…

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

องค์การบริหารส่ว…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศบอ.เมืองอุตรดิตถ์

กรมการศึกษานอกโร…

พรเทพการแพทย์ โดยนายแพทย์พรเทพ เตชะสุวรรณา

พรเทพการแพทย์ โด…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตำบลนางพญา

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ด่านนาขาม

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพิชัย

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนง.สหกรณ์จ.อุตรดิตถ์

กรมส่งเสริมสหกรณ…

สำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน

สำนักงานเทศบาลตำ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอ.สองห้อง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริด

องค์การบริหารส่ว…

คลินิคหมอวราภรณ์ โดยแพทย์หญิงวราภรณ์ โสฬสพรหม

คลินิคหมอวราภรณ์…

ณาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาน้ำปาด

ณาปนกิจสงเคราะห์…