สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตำบลนางพญา

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ด่านนาขาม

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพิชัย

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนง.สหกรณ์จ.อุตรดิตถ์

กรมส่งเสริมสหกรณ…

สำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน

สำนักงานเทศบาลตำ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอ.สองห้อง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริด

องค์การบริหารส่ว…

คลินิคหมอวราภรณ์ โดยแพทย์หญิงวราภรณ์ โสฬสพรหม

คลินิคหมอวราภรณ์…

ณาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาน้ำปาด

ณาปนกิจสงเคราะห์…

อุตรดิตถ์ (1991)

อุตรดิตถ์ (1991)…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

องค์การบริหารส่ว…

อุตรดิตถ์โปลีคลีนิค โดยนายแพทย์บุญเกิด เชวงศรี

อุตรดิตถ์โปลีคลี…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ย่านดู่

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง สนง.สรรพสามิต

กรมสรรพสามิตกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ห้วยฮ้า

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.แสนตอ

สำนักงานปลัดกระท…

เทศบาลตำบลบ้านโคก

เทศบาลตำบลบ้านโค…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

กรมอาชีวศึกษา วิ…