องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชียง

สำนักงานเทศบาลตำ…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงอุดรธานี

สำนักงานศาลยุติธ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

ฌาปณกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนำ้โสม

ฌาปณกิจสงเคราะห์…

คลินิกแพทย์ปริญญา โดยนายดุสิต กิติสาระกุลชัย

คลินิกแพทย์ปริญญ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลื่อม

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกจัดฟันทันตแพทย์ปัญจพร โดยนายปัญจพร

คลินิกจัดฟันทันต…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก

องค์การบริหารส่ว…

วิรัตน์การแพทย์ โดยนายวิรัตน์ ลีประเสริฐ

วิรัตน์การแพทย์ …

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโนนสะอาด

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจีต

องค์การบริหารส่ว…

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

กรมตรวจบัญชีสหกร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีบ้านเลื่อม

สำนักงานปลัดกระท…

คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ อุดรธานี

คริสตจักรคริสเตี…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

องค์การบริหารส่ว…

กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยหม่อนไหมอุดรธานี

กรมวิชาการเกษตร …

เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

เทศบาลตำบลห้วยเก…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

องค์การบริหารส่ว…