กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

กรมตรวจบัญชีสหกร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีบ้านเลื่อม

สำนักงานปลัดกระท…

คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ อุดรธานี

คริสตจักรคริสเตี…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

องค์การบริหารส่ว…

กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยหม่อนไหมอุดรธานี

กรมวิชาการเกษตร …

เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง

เทศบาลตำบลห้วยเก…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

องค์การบริหารส่ว…

สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

สงเคราะห์เด็กยาก…

คลีนิคหมอเกรียงศักดิ์

คลีนิคหมอเกรียงศ…

กองทัพอากาศ กองบิน 23

กองทัพอากาศ กองบ…

ประดิษฐ์ทันตแพทย์ โดยนางสมบูรณ์ พันธุ์ภู่

ประดิษฐ์ทันตแพทย…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหายโศก

สำนักงานปลัดกระท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวาน

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างคอม

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.อุดรธานี

สำนักงานการปฏิรู…

สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาอุดรธานี

สุโขทัยธรรมาธิรา…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี สปอ.บ้านผือ

สำนักงานการประถม…