กรมสามัญศึกษา โรงเรียนคำยางพิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

นานาชาติแพลนเพี่อร่วมกันพัฒนา สาขาอุดรธานี

นานาชาติแพลนเพี่…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยวด

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

กรมสามัญศึกษา โร…

เทศบาลตำบลนาข่า

เทศบาลตำบลนาข่า …

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธกส.

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมชลประทาน กรมชลประทานที่ 5 โครงการฝ่ายกุมภวาปี

กรมชลประทาน กรมช…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง

องค์การบริหารส่ว…

กรมทางหลวง สำนักงานแขวงการทางอุดรธานี

กรมทางหลวง สำนัก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนหนองหานวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สถานฝึกธรรมสันติราชา

สถานฝึกธรรมสันติ…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง

สำนักงานปลัดกระท…

กุมภวาปีค้าไม้ โดยนายเซีย ยอดลัดดา

กุมภวาปีค้าไม้ โ…

พุทธา พันธ์โพธิ์

พุทธา พันธ์โพธิ์…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

วีระศักดิ์คลินิก โดยนายวีระศักดิ์ คุณากรสิริ

วีระศักดิ์คลินิก…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

องค์การบริหารส่ว…