องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

องค์การบริหารส่ว…

สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

สงเคราะห์เด็กยาก…

คลีนิคหมอเกรียงศักดิ์

คลีนิคหมอเกรียงศ…

กองทัพอากาศ กองบิน 23

กองทัพอากาศ กองบ…

ประดิษฐ์ทันตแพทย์ โดยนางสมบูรณ์ พันธุ์ภู่

ประดิษฐ์ทันตแพทย…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านหายโศก

สำนักงานปลัดกระท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวาน

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างคอม

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.อุดรธานี

สำนักงานการปฏิรู…

สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาอุดรธานี

สุโขทัยธรรมาธิรา…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี สปอ.บ้านผือ

สำนักงานการประถม…

พาวิลเลี่ยน เลค วิล

พาวิลเลี่ยน เลค …

บ.ทันตแพทย์ โดยนางทองสัย บุญรักษา

บ.ทันตแพทย์ โดยน…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนคำยางพิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

นานาชาติแพลนเพี่อร่วมกันพัฒนา สาขาอุดรธานี

นานาชาติแพลนเพี่…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยวด

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

กรมสามัญศึกษา โร…