องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ฝากเงิน ธกส.สาขาศรีธาตุ

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สำนักงานพัฒนาภาค…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยนาเตย

สำนักงานปลัดกระท…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี

กรมอาชีวศึกษา วิ…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานการประถม…

องค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภ

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี สปอ.พิบูลย์รั

สำนักงานการประถม…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลสร้างก่อ

เทศบาลตำบลสร้างก…

คลินิกหมอจักรี โดยนายจักรี เกียรติศรีธนกร

คลินิกหมอจักรี โ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่ง จ.อุดรธานี

กรมการขนส่งทางบก…

องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี สปอ.นายูง

สำนักงานการประถม…

มิตรบ้านดุงพืชผล โดยนายอดิศักดิ์ จิรมหาสุวรรณ

มิตรบ้านดุงพืชผล…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม

องค์การบริหารส่ว…