ฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง

องค์การบริหารส่ว…

กรมทางหลวง สำนักงานแขวงการทางอุดรธานี

กรมทางหลวง สำนัก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนหนองหานวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สถานฝึกธรรมสันติราชา

สถานฝึกธรรมสันติ…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง

สำนักงานปลัดกระท…

กุมภวาปีค้าไม้ โดยนายเซีย ยอดลัดดา

กุมภวาปีค้าไม้ โ…

พุทธา พันธ์โพธิ์

พุทธา พันธ์โพธิ์…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

วีระศักดิ์คลินิก โดยนายวีระศักดิ์ คุณากรสิริ

วีระศักดิ์คลินิก…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเชียงพิณ

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภ

สำนักงานปลัดกระท…

อุดรคลีนิค โดยแพทย์หญิงชนาธิป พันธุ์พิทย์แพทย์

อุดรคลีนิค โดยแพ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนทมนางามวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยโนนสมบูรณ์

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร

กรมสามัญศึกษา โร…