กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่ง จ.อุดรธานี

กรมการขนส่งทางบก…

องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี สปอ.นายูง

สำนักงานการประถม…

มิตรบ้านดุงพืชผล โดยนายอดิศักดิ์ จิรมหาสุวรรณ

มิตรบ้านดุงพืชผล…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ วิทยาลัยพลศึกษาจั

สำนักงานพัฒนาการ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

กรมส่งเสริมสหกรณ…

องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า

องค์การบริหารส่ว…

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานประชาสงเคราะห์จั

กรมพัฒนาสังคมและ…

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรฯ

สถานสงเคราะห์เด็…

สภาตำบลห้วยเกิ้ง

สภาตำบลห้วยเกิ้ง…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปร่ง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยห้วยศิลาผา

สำนักงานปลัดกระท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์การเกษตร

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชียง

สำนักงานเทศบาลตำ…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงอุดรธานี

สำนักงานศาลยุติธ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…