คลินิกหมอสืบพงศ์ โดยนายแพทย์สืบพงศ์ ลีนาราช

คลินิกหมอสืบพงศ์…

คลินิกรักษ์ฟัน โดยทันตแพทย์หญิงศุภลักษณ์ พรหมปาน

คลินิกรักษ์ฟัน โ…

คลินิกหมอบุญนำ โดยนายแพทย์บุญนำ ชัยวิสุทธิ์

คลินิกหมอบุญนำ โ…

สมาคมฌปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส

สมาคมฌปนกิจสงเคร…

คลีนิคแพทย์สมบูรณ์ โดยนายสมบูรณ์ เตชะธีระวัฒน์

คลีนิคแพทย์สมบูร…

สุรพลจักษุแพทย์ โดยนายสุรพล ศิริธวัช

สุรพลจักษุแพทย์ …

คลินิกบ้านหมอฟัน โดยทันตแพทย์สุโชติ สัจจพงษ์

คลินิกบ้านหมอฟัน…

39 ทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์หญิงพรทิพย์ เภาวัฒนาสุข

39 ทันตแพทย์ โดย…

คลีนิคคลองสามการแพทย์ โดยนายธรรมนูญ รัฐแสง

คลีนิคคลองสามการ…

คลินิกทันตแพทย์เอนก

คลินิกทันตแพทย์เ…

สำนักงานแพทย์ไพศาลการแพทย์ โดยนายแพทย์ไพศาล

สำนักงานแพทย์ไพศ…

ศูนย์ทันตกรรมแฮปปี้เด็นท์

ศูนย์ทันตกรรมแฮป…

สมเกียรติการแพทย์ โดยนายแพทย์สมเกียรติ ภิยโยทัย

สมเกียรติการแพทย…

ธงชัยคลินิคทันตกรรม โดยนายธงชัย นาคพันธุ์

ธงชัยคลินิคทันตก…

คลินิกแพทย์เมืองเพชร โดยนายพสิษฐฐ์ กิมเสาว์

คลินิกแพทย์เมือง…

คลินิกฟันขาว ยิ้มสวย

คลินิกฟันขาว ยิ้…

ทรงศักดิ์-แสงดาวคลีนิค โดยน.พ.ทรงศักดิ์ มยุระสาคร

ทรงศักดิ์-แสงดาว…

อุตรดิตถ์โปลีคลีนิค โดยนายแพทย์บุญเกิด เชวงศรี

อุตรดิตถ์โปลีคลี…

ชลัมพ์คลีนิค โดยนายแพทย์ชลัมพ์ สัมฤทธิ์เจียรผล

ชลัมพ์คลีนิค โดย…

สำนักมิสซังคาทอลิกอุดรธานี

สำนักมิสซังคาทอล…

ร้านคุณหงษ์ โดยนางอัจฉรา มุ่งดี

ร้านคุณหงษ์ โดยน…