ซือเซ้ง(แผนกเบ็ตเตล็ด) โดยนายอรรถสิทธิ์ ทองธีรภาพ

ซือเซ้ง(แผนกเบ็ต…

คลินิกนุกูลทันตแพทย์

คลินิกนุกูลทันตแ…

คลินิกหมอปฏิพล โดยนายแพทย์ปฏิพล สันธนาคร

คลินิกหมอปฏิพล โ…

คลินิกกายภาพบำบัดสีลม โดยนางสาวสุวรรณี

คลินิกกายภาพบำบั…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านดูน

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลินิกทันตแพทย์เศกสิทธิ์ โดยทันตแพทย์เศกสิทธิ์

คลินิกทันตแพทย์เ…

คลีนิคหมอวิธาน โดยนายวิธาน ฐานะวุฑฒ์

คลีนิคหมอวิธาน โ…

สุกัญญาการผดุงครรภ์ โดยนางสุกัญญา เครือกีรติธรรม

สุกัญญาการผดุงคร…

มหาชัยรวมแพทย์ โดยนายแพทย์ปัญญา ลีพึ่งธรรม

มหาชัยรวมแพทย์ โ…

คลินิกหมอจรัส โดยนายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล

คลินิกหมอจรัส โด…

พระประแดงการแพทย์ โดยนางสาวสาลี่ พลอยแสงสาย

พระประแดงการแพทย…

สำนักงานแพทย์จิตรา-วีระ โดยพ.ญ.จิตรา ผ่องสุวรรณ

สำนักงานแพทย์จิต…

กิจมงคล โดยนายจรูญ ลิ้มโพธิ์แดน

กิจมงคล โดยนายจร…

หอการค้าจังหวัดเลย

หอการค้าจังหวัดเ…

ชมรมอาสาสมัครเพื่อสังคม

ชมรมอาสาสมัครเพื…

ทันตแพทย์สุรพล โดยนายสุรพล ตั้งสกุล

ทันตแพทย์สุรพล โ…

คลินิกหมอไพศาล โดยนายไพศาล ดั่นคุ้ม

คลินิกหมอไพศาล โ…

อุบลเอกซเรย์แอนด์แล็บ โดยแพทย์หญิงวิภาดา เชาวกุล

อุบลเอกซเรย์แอนด…

คลินิกบ้าน ฟ.ฟัน โดยทันตแพทย์หญิงพิจิตรา ทศานนท์

คลินิกบ้าน ฟ.ฟัน…

ศูนย์โรคตา โดยนายสุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล

ศูนย์โรคตา โดยนา…

ศูนย์ทันตกรรมบางนา โดยทันตแพทย์หญิงชลธี สุขสวัสดิ์

ศูนย์ทันตกรรมบาง…