เทศบาลตำบลพรเจริญ

เทศบาลตำบลพรเจริ…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล

สำนักงานปลัดกระท…

เทศบาลตำบลเวียงคุก

เทศบาลตำบลเวียงค…

องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

สำนักงานปศุสัตว์…

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

องค์การบริหารส่ว…

โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โสสะมูลนิธิแห่งป…

คลินิกหมอวัฒนา

คลินิกหมอวัฒนา &…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ

กรมอาชีวศึกษา วิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

องค์การบริหารส่ว…

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจ.หนองคาย

กรมการจัดหางาน ส…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล

สำนักงานปลัดกระท…

กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2(หนองคาย)

กรมศุลกากร สำนัก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…