องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์

องค์การบริหารส่ว…

มิตรมวลเด็ก สาขาหนองคาย

มิตรมวลเด็ก สาขา…

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนการค้าจ.หนองคา

กรมพัฒนาธุรกิจกา…

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย

กรมสรรพากร สำนัก…

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิไล

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเซกา

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล

กรมสามัญศึกษา โร…

สภาการกลางศาสนาบาไฮ สาขาหนองคาย

สภาการกลางศาสนาบ…

องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า

องค์การบริหารส่ว…

กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจ.หนองคาย

กรมการประกันภัย …

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัย

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลซาง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้าน

สำนักงานปลัดกระท…