สถานพยาบาลพันธ์วดี โดยนางพันธ์วดี ไพศาลวัฒนกุล

สถานพยาบาลพันธ์ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเวียงสระ

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านส้อง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนง.พาณิชย์จังหวัด

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนชัยบุรีพิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนท่าชนะ

กรมสามัญศึกษา โร…

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

ท่าอากาศยานสุราษ…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเพ็งประดิษฐาราม

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สังวรณ์ ทันตแพทย์ โดยนางสังวรณ์ อัครบัณฑิตสกุล

สังวรณ์ ทันตแพทย…

กรมชลประทาน ฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2

กรมชลประทาน ฝ่าย…

คลินิกหมอสมศักดิ์ โดยนายสมศักดิ์ จิตรา

คลินิกหมอสมศักดิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานทันตแพทย์สุรพล โดยนายสุรพล ประเทืองธรรม

สำนักงานทันตแพทย…

กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี

กรมวิชาการเกษตร …

เทศบาลตำบลตลาดไชยา

เทศบาลตำบลตลาดไช…

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานปลัดกระท…

สุรพลจักษุแพทย์ โดยนายสุรพล ศิริธวัช

สุรพลจักษุแพทย์ …

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพัง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่ว…