กรมส่งเสริมการส่งออก ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคใต้2

กรมส่งเสริมการส่…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

องค์การบริหารส่ว…

กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี

กรมบัญชีกลาง สำน…

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสระ

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพุนพิน

สำนักงานปลัดกระท…

แอโร่น๊อต เฟรท ฟอร์เวิทเดอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี

แอโร่น๊อต เฟรท ฟ…

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก

องค์การบริหารส่ว…

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพากร สำนัก…

กรมสามัญศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

กรมสามัญศึกษา ศู…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

กรมอาชีวศึกษา วิ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลไชยา

สำนักงานปลัดกระท…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดไชยา

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

องค์การบริหารส่ว…

สถานพยาบาลพันธ์วดี โดยนางพันธ์วดี ไพศาลวัฒนกุล

สถานพยาบาลพันธ์ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเวียงสระ

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านส้อง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนง.พาณิชย์จังหวัด

สำนักงานปลัดกระท…