องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านส้อง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนง.พาณิชย์จังหวัด

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนชัยบุรีพิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนท่าชนะ

กรมสามัญศึกษา โร…

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

ท่าอากาศยานสุราษ…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเพ็งประดิษฐาราม

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สังวรณ์ ทันตแพทย์ โดยนางสังวรณ์ อัครบัณฑิตสกุล

สังวรณ์ ทันตแพทย…

กรมชลประทาน ฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2

กรมชลประทาน ฝ่าย…

คลินิกหมอสมศักดิ์ โดยนายสมศักดิ์ จิตรา

คลินิกหมอสมศักดิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานทันตแพทย์สุรพล โดยนายสุรพล ประเทืองธรรม

สำนักงานทันตแพทย…

กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี

กรมวิชาการเกษตร …

เทศบาลตำบลตลาดไชยา

เทศบาลตำบลตลาดไช…

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานปลัดกระท…

สุรพลจักษุแพทย์ โดยนายสุรพล ศิริธวัช

สุรพลจักษุแพทย์ …

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพัง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกศูนย์แล็ปภาคใต้ โดยนางสาวยุวดี ขยายวงศ์

คลินิกศูนย์แล็ปภ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…