กรมชลประทาน ฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 2

กรมชลประทาน ฝ่าย…

คลินิกหมอสมศักดิ์ โดยนายสมศักดิ์ จิตรา

คลินิกหมอสมศักดิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานทันตแพทย์สุรพล โดยนายสุรพล ประเทืองธรรม

สำนักงานทันตแพทย…

กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี

กรมวิชาการเกษตร …

เทศบาลตำบลตลาดไชยา

เทศบาลตำบลตลาดไช…

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานปลัดกระท…

สุรพลจักษุแพทย์ โดยนายสุรพล ศิริธวัช

สุรพลจักษุแพทย์ …

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพัง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกศูนย์แล็ปภาคใต้ โดยนางสาวยุวดี ขยายวงศ์

คลินิกศูนย์แล็ปภ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานเทศบาลตำบลพุมเรียง

สำนักงานเทศบาลตำ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

สุราษฎร์ธุรกิจ

สุราษฎร์ธุรกิจ &…

คลินิกบ้านรักฟัน โดยนายอภิชาติ อรรจนานันท์

คลินิกบ้านรักฟัน…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

องค์การบริหารส่ว…

กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมบัญชีกลาง สนง…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพระแสงวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…