สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเมือง

สถาบันพัฒนาทรัพย…

อาทิตย์คลินิก โดยคณะแพทย์จักราวุธ-สาริจฉ์

อาทิตย์คลินิก โด…

พระประแดงการแพทย์ โดยนางสาวสาลี่ พลอยแสงสาย

พระประแดงการแพทย…

ทันตแพทย์หญิงกังสดาล ปิติยา โดยนางกังสดาล ปิติยา

ทันตแพทย์หญิงกัง…

คลีนิคชุมชนเทพารักษ์ โดยประกิด คุณวุฒิฤทธิรณ

คลีนิคชุมชนเทพาร…

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

เทศบาลตำบลแหลมฟ้…

ชุมชนสำโรง คลินิก โดยพญ.มรกต ศยามล

ชุมชนสำโรง คลินิ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ

กรมตรวจบัญชีสหกร…

เอส.ที.เครื่องลงหินไทย โดยนางศิวพร ยินดี

เอส.ที.เครื่องลง…

กรมสามัญศึกษา

กรมสามัญศึกษา &#…

พงศ์แพทย์โพลีคลีนิค

พงศ์แพทย์โพลีคลี…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

กรมอาชีวศึกษา วิ…

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนง.สวัสดิการและ

กรมสวัสดิการและค…

สุวิชัยการแพทย์ โดยนายแพทย์บุญฤทธิ์ สุวิชัย

สุวิชัยการแพทย์ …

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

กรมสามัญศึกษา โร…

บ้านฟัน โดยนายเกียรติศักดิ์ สุกใส

บ้านฟัน โดยนายเก…

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมก…

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

กรมการจัดหางาน ส…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

องค์การบริหารส่ว…

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง กระทรวง…