สงเคราะห์คนพิการพระประแดง

สงเคราะห์คนพิการ…

เม็งรายอลูมิเนียม โดยนายทวน รัตนธร

เม็งรายอลูมิเนีย…

สิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สิริวัฒนา เชสเชี…

กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจ.สมุทรปราการ

กรมส่งเสริมการเก…

บีเคเค โพลีคลินิก โดยนายแพทย์ อวยชัย หอมศิริกมล

บีเคเค โพลีคลินิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกกำธรทันตแพทย์ โดยนายกำธร ชัยพันธเศรษฐ์

คลินิกกำธรทันตแพ…

คลินิคฟันหมอประสม โดยนายแพทย์ประสม อิศวเรศตระกูล

คลินิคฟันหมอประส…

คริสตจักรพรประเสริฐ โดยนายสัมฤทธิ์ วงษ์สังข์

คริสตจักรพรประเส…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอก

กรมการศึกษานอกโร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

บางจาก

บางจาก – โ…

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเมือง

สถาบันพัฒนาทรัพย…

อาทิตย์คลินิก โดยคณะแพทย์จักราวุธ-สาริจฉ์

อาทิตย์คลินิก โด…

พระประแดงการแพทย์ โดยนางสาวสาลี่ พลอยแสงสาย

พระประแดงการแพทย…

ทันตแพทย์หญิงกังสดาล ปิติยา โดยนางกังสดาล ปิติยา

ทันตแพทย์หญิงกัง…

คลีนิคชุมชนเทพารักษ์ โดยประกิด คุณวุฒิฤทธิรณ

คลีนิคชุมชนเทพาร…

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

เทศบาลตำบลแหลมฟ้…

ชุมชนสำโรง คลินิก โดยพญ.มรกต ศยามล

ชุมชนสำโรง คลินิ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ

กรมตรวจบัญชีสหกร…