องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงแส

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวง

องค์การบริหารส่ว…

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง กระทร…

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.สงขลา

สำนักงานการปฏิรู…

รัตภูมิคลินิก โดยนายแพทย์ปราโมทย์ เกื้อเกตุ

รัตภูมิคลินิก โด…

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแตระ

องค์การบริหารส่ว…

อดิศัยคลินิก โดยนายแพทย์อดิศัย รัตนพล

อดิศัยคลินิก โดย…

คลินิกหมอหเทิญ โดยนายหเทิญ ถิ่นธารา

คลินิกหมอหเทิญ โ…

กองทัพภาคที่ 4 มณฑลทหารบกท่ี 42 ค่ายเสนาณรงค์

กองทัพภาคที่ 4 ม…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางสงขลา

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

คลีนิกหมอสามารถ โดยน.พ.สามารถ ไพศาลสถาน

คลีนิกหมอสามารถ …

เสตะเวช

เสตะเวช – …

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา

สำนักงานเทศบาลตำ…

อุทัยการแพทย์ โดยนายอุทัย เก้าเอี้ยน

อุทัยการแพทย์ โด…

สำนักงานเทศบาลตำบลสทิงพระ

สำนักงานเทศบาลตำ…

คลีนิคหมอสุมิตร์ โดยนายสุมิตร์ ชุมเปีย

คลีนิคหมอสุมิตร์…

คลินิกเด็กหมอบุญลือ โดยนายแพทย์บุญลือ นนทพันธ์

คลินิกเด็กหมอบุญ…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพรุตู

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเต่า

องค์การบริหารส่ว…

วริศฐา โดยนายนรา ดอนสกุล

วริศฐา โดยนายนรา…