วรเทพ-วรรณี คลินิค โดยนายวรเทพ ลิ่มปิติกุล

วรเทพ-วรรณี คลิน…

คลีนิคฟันหมออุดม โดยนายอุดม สุศรีเจริญสุข

คลีนิคฟันหมออุดม…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านห้วยบอน

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลินิกแพทย์กำพล โดยนายแพทย์กำพล กาญจโนภาศ

คลินิกแพทย์กำพล …

อารยะ-วันดี คลินิก โดยนายแพทย์อารยะ ไข่มุกต์

อารยะ-วันดี คลิน…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์

กรมอาชีวศึกษา วิ…

มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี สาขาสงขลา

มูลนิธิคาทอลิกสุ…

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำน้อย

องค์การบริหารส่ว…

ร้านอาหารขามคู่ 1 โดยนางสาวสมบูรณ์ สุวิทยาภรณ์

ร้านอาหารขามคู่ …

วิทยาการแพทย์ โดยนายวิทยา พืชน์ไพบูลย์

วิทยาการแพทย์ โด…

แพทย์ปริญญาหาดใหญ่ โดยนายณรงค์ พรธนาชัย

แพทย์ปริญญาหาดให…

คลินิกทันตแพทย์ไพฑูรย์ โดยนายแพทย์ไพฑูรย์ ดาวสดใส

คลินิกทันตแพทย์ไ…

คลินิกหมอสุวิทย์ โดยนายแพทย์สุวิทย์ อังคสุวรรณ

คลินิกหมอสุวิทย์…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

กรมการศึกษานอกโร…

วิชาการแพทย์ โดยนายวิชา จรูญรัตน์

วิชาการแพทย์ โดย…

คลีนิกหมอจักรพงศ์ โดยนายจักรพงศ์ สังขเกษม

คลีนิกหมอจักรพงศ…

ปรีดาวดี คลินิก โดยแพทย์หญิงปรีดาวดี กิตติรัต

ปรีดาวดี คลินิก …

คลินิกหู คอ จมูก หมอเดชา

คลินิกหู คอ จมูก…

อัจฉรีคลีนิค โดยแพทย์หญิงอัจฉรี อินทรกุล

อัจฉรีคลีนิค โดย…