คลีนิกหมอสามารถ โดยน.พ.สามารถ ไพศาลสถาน

คลีนิกหมอสามารถ …

เสตะเวช

เสตะเวช – …

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา

สำนักงานเทศบาลตำ…

อุทัยการแพทย์ โดยนายอุทัย เก้าเอี้ยน

อุทัยการแพทย์ โด…

สำนักงานเทศบาลตำบลสทิงพระ

สำนักงานเทศบาลตำ…

คลีนิคหมอสุมิตร์ โดยนายสุมิตร์ ชุมเปีย

คลีนิคหมอสุมิตร์…

คลินิกเด็กหมอบุญลือ โดยนายแพทย์บุญลือ นนทพันธ์

คลินิกเด็กหมอบุญ…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพรุตู

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเต่า

องค์การบริหารส่ว…

วริศฐา โดยนายนรา ดอนสกุล

วริศฐา โดยนายนรา…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน

องค์การบริหารส่ว…

กรมศุลกากร ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

กรมศุลกากร ด่านศ…

โครงการวิจัยเด็กระยะยาว

โครงการวิจัยเด็ก…

กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรภูมิภาคท่ี 4

กรมศุลกากร สำนัก…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลจะนะ

สำนักงานปลัดกระท…

วรเทพ-วรรณี คลินิค โดยนายวรเทพ ลิ่มปิติกุล

วรเทพ-วรรณี คลิน…

คลีนิคฟันหมออุดม โดยนายอุดม สุศรีเจริญสุข

คลีนิคฟันหมออุดม…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านห้วยบอน

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลินิกแพทย์กำพล โดยนายแพทย์กำพล กาญจโนภาศ

คลินิกแพทย์กำพล …

อารยะ-วันดี คลินิก โดยนายแพทย์อารยะ ไข่มุกต์

อารยะ-วันดี คลิน…