คลินิกหมอไพโรจน์-บุญรัตน์ โดยนายไพโรจน์ วราชิต

คลินิกหมอไพโรจน์…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคลองยอ

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลีนิคหมอวิชัย โดยนายแพทย์วิชัย ภูพิชญ์พงษ์

คลีนิคหมอวิชัย โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักขาม

องค์การบริหารส่ว…

สมศักดิ์คลินิก โดยนายแพทย์สมศักดิ์ สุจิพงศ์

สมศักดิ์คลินิก โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง

องค์การบริหารส่ว…

หมอวิเชียร คลีนิกตา โดยนายวิเชียร สมิทธิเวศม์

หมอวิเชียร คลีนิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น สาขาศูนย์พัฒนา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกหมอประสิทธิ์ โดยนายประสิทธิ์ แก้วจันทร์

คลินิกหมอประสิทธ…

คลินิกนพดลทันตแพทย์ โดยนายนพดล ทันตสุวรรณ

คลินิกนพดลทันตแพ…

องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรุ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาร

องค์การบริหารส่ว…

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 12

กรมสรรพากร สำนัก…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดควนลัง

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน

องค์การบริหารส่ว…

กรมศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดา

กรมศุลกากร ด่านศ…

ไทยดีทันตแพทย์ โดยนายรื่น รุ่งอภิรักษ์กุล

ไทยดีทันตแพทย์ โ…