ตรังดาวเกษตร (1999)สาขานาทวี

ตรังดาวเกษตร (19…

สงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ &#…

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานค…

ศูนย์โรคตา โดยนายสุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล

ศูนย์โรคตา โดยนา…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม

สำนักงานปลัดกระท…

คลินิกหมอไพโรจน์-บุญรัตน์ โดยนายไพโรจน์ วราชิต

คลินิกหมอไพโรจน์…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคลองยอ

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลีนิคหมอวิชัย โดยนายแพทย์วิชัย ภูพิชญ์พงษ์

คลีนิคหมอวิชัย โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักขาม

องค์การบริหารส่ว…

สมศักดิ์คลินิก โดยนายแพทย์สมศักดิ์ สุจิพงศ์

สมศักดิ์คลินิก โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง

องค์การบริหารส่ว…

หมอวิเชียร คลีนิกตา โดยนายวิเชียร สมิทธิเวศม์

หมอวิเชียร คลีนิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น สาขาศูนย์พัฒนา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกหมอประสิทธิ์ โดยนายประสิทธิ์ แก้วจันทร์

คลินิกหมอประสิทธ…

คลินิกนพดลทันตแพทย์ โดยนายนพดล ทันตสุวรรณ

คลินิกนพดลทันตแพ…

องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรุ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาร

องค์การบริหารส่ว…