คลีนิกบ้านหมอฟัน โดยนายยุทธนา อินทรหนองไผ่

คลีนิกบ้านหมอฟัน…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านหนองแวง

สำนักงานปลัดกระท…

กองทัพภาคที่ 2 รพ.ค่ายกฤษ์สีวะรา

กองทัพภาคที่ 2 ร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โคกสะอาด

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ดอนป่อ

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.บ้านดงสง่า

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.หนองสามขา

สำนักงานปลัดกระท…

สภาตำบลหนองบัว

สภาตำบลหนองบัว &…

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวาริชภูมิ

สำนักงานปลัดกระท…

เทศบาลตำบลดอนเขือง

เทศบาลตำบลดอนเขื…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.บ้านม่วง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลตองโขบ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนคำยางพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

นิติวัฒน์คลินิก โดยนายแพทย์นิติวัฒน์ รัตนานิคม

นิติวัฒน์คลินิก …