กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเขลางค์นคร

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา สาขาโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

กรมสามัญศึกษา สา…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

กรมสามัญศึกษา โร…

คลินิกหมอนิพนธ์ โดยนายแพทย์นิพนธ์ ปันทะรส

คลินิกหมอนิพนธ์ …

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือ

กรมพัฒนาฝีมือแรง…

เอ็ม.ที.แล็บ โดยนางนะภา สุวรรณกุล

เอ็ม.ที.แล็บ โดย…

หมอสุธี โดยนายแพทย์สุธี รัตนาธรรมวัฒน์

หมอสุธี โดยนายแพ…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม

องค์การบริหารส่ว…

ลำปางทันตกรรมคลินิก โดยทันตแพทย์หญิงรัตนาวดี

ลำปางทันตกรรมคลิ…

เทศบาลตำบลดอนไชย

เทศบาลตำบลดอนไชย…

เถินเวชการ โดยนายแพทย์วัชรพงษ์ รักษ์บำรุง

เถินเวชการ โดยนา…

ศูนย์เอกซเรย์ลำปาง โดยนายแพทย์สงบ พิทักษ์ศิริพรรณ

ศูนย์เอกซเรย์ลำป…

หู คอ จมูก โดยนายแพทย์สุรชัย ว่องวัฒนโรจน์

หู คอ จมูก โดยนา…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการ ซี.ซี.เอฟ.จังหวั

กรมพัฒนาสังคมและ…

กรมสามัญศึกษา สาขาโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา

กรมสามัญศึกษา สา…

คลินิกหมออรรณพ โดยพันตรีนายแพทย์อรรณพ ธรรมลักษมี

คลินิกหมออรรณพ โ…

สำนักงานสถิติ จังหวัดลำปาง

สำนักงานสถิติ จั…