องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม

องค์การบริหารส่ว…

ลำปางทันตกรรมคลินิก โดยทันตแพทย์หญิงรัตนาวดี

ลำปางทันตกรรมคลิ…

เทศบาลตำบลดอนไชย

เทศบาลตำบลดอนไชย…

เถินเวชการ โดยนายแพทย์วัชรพงษ์ รักษ์บำรุง

เถินเวชการ โดยนา…

ศูนย์เอกซเรย์ลำปาง โดยนายแพทย์สงบ พิทักษ์ศิริพรรณ

ศูนย์เอกซเรย์ลำป…

หู คอ จมูก โดยนายแพทย์สุรชัย ว่องวัฒนโรจน์

หู คอ จมูก โดยนา…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการ ซี.ซี.เอฟ.จังหวั

กรมพัฒนาสังคมและ…

กรมสามัญศึกษา สาขาโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา

กรมสามัญศึกษา สา…

คลินิกหมออรรณพ โดยพันตรีนายแพทย์อรรณพ ธรรมลักษมี

คลินิกหมออรรณพ โ…

สำนักงานสถิติ จังหวัดลำปาง

สำนักงานสถิติ จั…

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน ก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

เอ็ม.เค.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลายส์

เอ็ม.เค.มาร์เก็ต…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง

สำนักงานประกันสั…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษา

กรมการศึกษานอกโร…

ปริยัติวัดม่อนจำศีล

ปริยัติวัดม่อนจำ…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองพืชสวนห้างฉัตร

กรมวิชาการเกษตร …