สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานขนส่งจัง…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเสลภูมิ

กรมสามัญศึกษา โร…

การกุศลวัดหนองนกเอี้ยง

การกุศลวัดหนองนก…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

องค์การบริหารส่ว…

คลินิคหมอฟัน โดยนางเยาวพา จันทรบุตร

คลินิคหมอฟัน โดย…

สำนักงานเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์

สำนักงานเทศบาลตำ…

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษาโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์

กรมสามัญศึกษาโรง…

เทศบาลตำบลกลาง

เทศบาลตำบลกลาง &…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการประถม…

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

องค์การบริหารส่ว…

เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

เกษตรกรรมยั่งยืน…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการประถม…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและพนักงาน

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

องค์การบริหารส่ว…