ซือเซ้ง(แผนกเบ็ตเตล็ด) โดยนายอรรถสิทธิ์ ทองธีรภาพ

ซือเซ้ง(แผนกเบ็ต…

องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

องค์การบริหารส่ว…

กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

กรมศิลปากร พิพิธ…

องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานพรรคชาติไทย สาขาร้อยเอ็ด

สำนักงานพรรคชาติ…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกม่วง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษร้อยเอ็ด

กรมสามัญศึกษา โร…

คลีนิคหมอประสงค์ โดยนายประสงค์

คลีนิคหมอประสงค์…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่ว…

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจ.ร้อยเอ็ด

กรมการจัดหางาน ส…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองพืชไร่ร้อยเอ็ด

กรมวิชาการเกษตร …

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสอง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปฏ…

กรีฑา โดยจ.อ.ธนูชัย ทิพยจันทร์

กรีฑา โดยจ.อ.ธนู…

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานขนส่งจัง…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเสลภูมิ

กรมสามัญศึกษา โร…

การกุศลวัดหนองนกเอี้ยง

การกุศลวัดหนองนก…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

กรมราชทัณฑ์ เรือ…