สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสอง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรปฏ…

กรีฑา โดยจ.อ.ธนูชัย ทิพยจันทร์

กรีฑา โดยจ.อ.ธนู…

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานขนส่งจัง…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเสลภูมิ

กรมสามัญศึกษา โร…

การกุศลวัดหนองนกเอี้ยง

การกุศลวัดหนองนก…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

องค์การบริหารส่ว…

คลินิคหมอฟัน โดยนางเยาวพา จันทรบุตร

คลินิคหมอฟัน โดย…

สำนักงานเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์

สำนักงานเทศบาลตำ…

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษาโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์

กรมสามัญศึกษาโรง…

เทศบาลตำบลกลาง

เทศบาลตำบลกลาง &…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการประถม…

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

องค์การบริหารส่ว…

เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

เกษตรกรรมยั่งยืน…

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานการประถม…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและพนักงาน

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์

องค์การบริหารส่ว…