ภูเบศวร์ ทีฆายุพันธ์ุ

ภูเบศวร์ ทีฆายุพ…

พรรคไทยรักไทย สาขาร้อยเอ็ด

พรรคไทยรักไทย สา…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลแวง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

กรมอาชีวศึกษา วิ…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์การเกษตร

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานประกันสั…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว

องค์การบริหารส่ว…

ซือเซ้ง(แผนกเบ็ตเตล็ด) โดยนายอรรถสิทธิ์ ทองธีรภาพ

ซือเซ้ง(แผนกเบ็ต…

องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

องค์การบริหารส่ว…

กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

กรมศิลปากร พิพิธ…

องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

องค์การบริหารส่ว…