ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ธรรมิกชนเพื่อคนต…

สาธารณสุขแห่งชาติ

สาธารณสุขแห่งชาต…

คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ อุดรธานี

คริสตจักรคริสเตี…

สถาบันพลังงานทดแทนเอทานอล-ไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย

สถาบันพลังงานทดแ…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

โครงการหลวง สาขา…

สืบสัมพันธวงศ์

สืบสัมพันธวงศ์ &…

อภิธรรมมูลนิธิ

อภิธรรมมูลนิธิ &…

สงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่

สงเคราะห์เด็กกำพ…

สวิตา

สวิตา – มู…

สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

สงเคราะห์เด็กยาก…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

โครงการหลวง สาขา…

โครงการบ้านเอเดน

โครงการบ้านเอเดน…

ร็อคกี้เฟลเลอร์

ร็อคกี้เฟลเลอร์ …

โครงการสุขภาพเพื่อชาวเขา

โครงการสุขภาพเพื…

แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี

แม่ฟ้าหลวงในพระบ…

เจ็ดประทีป

เจ็ดประทีป ̵…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ

โครงการหลวง สาขา…

พัฒนาอีสาน

พัฒนาอีสาน ̵…

เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

เกษตรกรรมยั่งยืน…

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ศูนย์พิทักษ์สิทธ…

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี…