สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.พิษณุโลก

สำนักงานการปฏิรู…

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลพันเสา

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานเทศบาลตำบลเนินมะปราง

สำนักงานเทศบาลตำ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนครไทย

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

กรมตรวจบัญชีสหกร…

พิษณุโลกคลินิกแล็บ โดยนายอภิรักษ์ โมไนยพงศ์

พิษณุโลกคลินิกแล…

กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

กรมปศุสัตว์ สำนั…

กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

กรมประมง ศูนย์วิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลแขวงพิษณุโลก

สำนักงานศาลยุติธ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลนครไทย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

องค์การบริหารส่ว…

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิษณุโลก

กรมธนารักษ์ สำนั…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

องค์การบริหารส่ว…

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโ…