องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอบางกระทุ่ม

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม

องค์การบริหารส่ว…

วัชรัตน์ศิริยุทธ

วัชรัตน์ศิริยุทธ…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

องค์การบริหารส่ว…

กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการ

กรมโยธาธิการและผ…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานศาลยุติธ…

เทศบาลตำบลวังทอง

เทศบาลตำบลวังทอง…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา

องค์การบริหารส่ว…

กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจ.พิษณุโลก

กรมที่ดิน สำนักง…

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเก…

สมชายการแพทย์ โดยนายแพทย์สมชาย โล่ห์เลขา

สมชายการแพทย์ โด…

องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

องค์การบริหารส่ว…

กรมทางหลวง แขวงการทางพิษณุโลก

กรมทางหลวง แขวงก…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์

องค์การบริหารส่ว…

พัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมฯสาขาพิษณุโลก

พัฒนาประชากรและช…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

องค์การบริหารส่ว…

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเก…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

กรมอาชีวศึกษา วิ…