สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

องค์การบริหารส่ว…

คลีนิกหมอพรชัย โดยนายแพทย์พรชัย เตชะคุณากร

คลีนิกหมอพรชัย โ…

กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจ.พะเยา

กรมการประกันภัย …

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

กรมสามัญศึกษา ศู…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านไร่

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

โรงเรียนราชคฤห์วิทยา

โรงเรียนราชคฤห์ว…

ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน จังหวัดพะเยา

ศูนย์ส่งเสริมกิจ…

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

เทศบาลตำบลบ้านถ้…

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

เทศบาลตำบลบ้านทราย

เทศบาลตำบลบ้านทร…

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

องค์การบริหารส่ว…

การอาชีพเชียงคำ

การอาชีพเชียงคำ …

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล

สำนักงานปลัดกระท…

คลินิกทันตแพทย์ประวัติ

คลินิกทันตแพทย์ป…

กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจ.พะเยา

กรมคุมประพฤติ สำ…

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา

กรมธนารักษ์ สำนั…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานเขตเชียงคำ-ปง

ศุภนิมิตแห่งประเ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

องค์การบริหารส่ว…