สภาตำบลห้วยข้าวก่ำ

สภาตำบลห้วยข้าวก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปางมดแดง

สำนักงานปลัดกระท…

โรงพยาบาลดอกคำใต้

โรงพยาบาลดอกคำใต…

เทศบาลตำบลสบบง

เทศบาลตำบลสบบง &…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปี

องค์การบริหารส่ว…

กรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

กรมแพทย์ทหารบก โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

องค์การบริหารส่ว…

พระคริสตธรรมพะเยา

พระคริสตธรรมพะเย…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

องค์การบริหารส่ว…

คลีนิกหมอพรชัย โดยนายแพทย์พรชัย เตชะคุณากร

คลีนิกหมอพรชัย โ…

กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจ.พะเยา

กรมการประกันภัย …

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

กรมสามัญศึกษา ศู…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านไร่

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

โรงเรียนราชคฤห์วิทยา

โรงเรียนราชคฤห์ว…

ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน จังหวัดพะเยา

ศูนย์ส่งเสริมกิจ…

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

เทศบาลตำบลบ้านถ้…

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…