องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

กรมอาชีวศึกษา วิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลห้วย

สำนักงานปลัดกระท…

สภาตำบลห้วยข้าวก่ำ

สภาตำบลห้วยข้าวก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปางมดแดง

สำนักงานปลัดกระท…

โรงพยาบาลดอกคำใต้

โรงพยาบาลดอกคำใต…

เทศบาลตำบลสบบง

เทศบาลตำบลสบบง &…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปี

องค์การบริหารส่ว…

กรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

กรมแพทย์ทหารบก โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

องค์การบริหารส่ว…

พระคริสตธรรมพะเยา

พระคริสตธรรมพะเย…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

องค์การบริหารส่ว…

คลีนิกหมอพรชัย โดยนายแพทย์พรชัย เตชะคุณากร

คลีนิกหมอพรชัย โ…

กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจ.พะเยา

กรมการประกันภัย …

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

กรมสามัญศึกษา ศู…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านไร่

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

โรงเรียนราชคฤห์วิทยา

โรงเรียนราชคฤห์ว…