โรงพยาบาลเชียงม่วน

โรงพยาบาลเชียงม่…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตรปง

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอเชียงคำ

สำนักงานขนส่งจัง…

องค์การบริหารส่วนตำบลงิม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเจดีย์คำ

สำนักงานปลัดกระท…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลพะเยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

กรมประมง สำนักงา…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาพะเยา

ศุภนิมิตแห่งประเ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงิน ธกส.พะเยา

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเวียง

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลบ้าน

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยผาลาด

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

คลินิกหมออนุวัตร โดยนายแพทย์อนุวัตร วงศ์มีเกียรติ

คลินิกหมออนุวัตร…

เทศบาลตำบลแม่ใจ

เทศบาลตำบลแม่ใจ …

ศูนย์อบรมเด็กเล็กในวัดแม่พริกเทพนิมิตร

ศูนย์อบรมเด็กเล็…