สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองป่าแพะ

สำนักงานปลัดกระท…

กรมทางหลวง แขวงการทางพะเยาท่ี 1

กรมทางหลวง แขวงก…

สำนักงานประกันสุขภาพ สำนักงานประกันสุขภาพจังหวัดพะ

สำนักงานประกันสุ…

แล็บบริการ โดยนายสุเมธ จิโนรส

แล็บบริการ โดยนา…

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

กรมอาชีวศึกษา วิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลห้วย

สำนักงานปลัดกระท…

สภาตำบลห้วยข้าวก่ำ

สภาตำบลห้วยข้าวก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยปางมดแดง

สำนักงานปลัดกระท…

โรงพยาบาลดอกคำใต้

โรงพยาบาลดอกคำใต…

เทศบาลตำบลสบบง

เทศบาลตำบลสบบง &…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปี

องค์การบริหารส่ว…

กรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

กรมแพทย์ทหารบก โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

องค์การบริหารส่ว…

พระคริสตธรรมพะเยา

พระคริสตธรรมพะเย…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบล

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

องค์การบริหารส่ว…

คลีนิกหมอพรชัย โดยนายแพทย์พรชัย เตชะคุณากร

คลีนิกหมอพรชัย โ…

กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจ.พะเยา

กรมการประกันภัย …