กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนง.สหกรณ์จ.พระนครศรีอยุธยา

กรมส่งเสริมสหกรณ…

สำนักงานทันตแพทย์จรูญคลีนิค

สำนักงานทันตแพทย…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางปะหัน

สำนักงานปลัดกระท…

ราเมศวร์คลินิก โดยนายแพทย์บุญยง วงษ์เจริญ

ราเมศวร์คลินิก โ…

ฌาปนกิจสงเคราะห์เกษตรบางซ้าย

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

กรมอาชีวศึกษา วิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

องค์การบริหารส่ว…

ทนต์ประดิษฐ์ โดยนางประสมศรี ธารีสาร

ทนต์ประดิษฐ์ โดย…

คลินิกหมอประสิทธิ์ โดยนายประสิทธิ์ คงเคารพธรรม

คลินิกหมอประสิทธ…

กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินอ.เสนา

กรมที่ดิน สำนักง…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองข้าวหันตรา

กรมวิชาการเกษตร …

สภาตำบลสองห้อง

สภาตำบลสองห้อง &…

องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลหัวเวียง

เทศบาลตำบลหัวเวี…

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 1

สำนักงานการตรวจเ…

สภาตำบลพิตเพียน

สภาตำบลพิตเพียน …

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอนหลวง

องค์การบริหารส่ว…