ฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุข จ.อยุธยา

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑ…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด

องค์การบริหารส่ว…

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเ

กรมพัฒนาสังคมและ…

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

องค์การบริหารส่ว…

สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ฯ

สถานสงเคราะห์คนช…

สภาตำบลน้ำเต้า

สภาตำบลน้ำเต้า &…

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา

องค์การบริหารส่ว…

กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง สนง.สรรพสามิต

กรมสรรพสามิตกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกแพทย์บังอร โดยแพทย์หญิงบังอร ศุภชาติวงศ์

คลินิกแพทย์บังอร…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสวนพลู

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวังน้อย

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลโรงช้าง

เทศบาลตำบลโรงช้า…

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จ.พระนครศรีอยุธยา

กรมธนารักษ์ สำนั…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลน

องค์การบริหารส่ว…