องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

กรมสามัญศึกษาโรง…

คลินิครวมทันตแพทย์

คลินิครวมทันตแพท…

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ

กรมพินิจและคุ้มค…

รื่นจิตทันตคลินิก

รื่นจิตทันตคลินิ…

มูลนิธิพระมงคลบพิตร

มูลนิธิพระมงคลบพ…

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานขนส่งจัง…

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเสนา

กรมอาชีวศึกษา วิ…

สำนักงานสถิติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสถิติ จั…

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสาขาบางไทร

สำนักงานคณะกรรมก…

รวมมิตรอู่ทอง

รวมมิตรอู่ทอง &#…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธกส.สาขาอยุธยา

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

ฉัตรไชยเวชการ

ฉัตรไชยเวชการ &#…

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนง.สหกรณ์จ.พระนครศรีอยุธยา

กรมส่งเสริมสหกรณ…

สำนักงานทันตแพทย์จรูญคลีนิค

สำนักงานทันตแพทย…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางปะหัน

สำนักงานปลัดกระท…

ราเมศวร์คลินิก โดยนายแพทย์บุญยง วงษ์เจริญ

ราเมศวร์คลินิก โ…

ฌาปนกิจสงเคราะห์เกษตรบางซ้าย

ฌาปนกิจสงเคราะห์…