องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกแพทย์บังอร โดยแพทย์หญิงบังอร ศุภชาติวงศ์

คลินิกแพทย์บังอร…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสวนพลู

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวังน้อย

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลโรงช้าง

เทศบาลตำบลโรงช้า…

กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จ.พระนครศรีอยุธยา

กรมธนารักษ์ สำนั…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเลน

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส.สาขาเสนา

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

องค์การบริหารส่ว…

เจ้าพรหมคลินิคแพทย์ (คลินิคหมอณรงค์)

เจ้าพรหมคลินิคแพ…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

กรมอาชีวศึกษา วิ…

คลินิคหมอฟัน โดยทันตแพทย์สรวิชญ์ อุ่นสุข

คลินิคหมอฟัน โดย…

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

องค์การบริหารส่ว…

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน ก…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

องค์การบริหารส่ว…

กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมบัญชีกลาง สนง…

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมก…

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนคร

กรมตรวจบัญชีสหกร…

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

ศูนย์ศึกษาประวัต…