ทนต์ประดิษฐ์ โดยนางประสมศรี ธารีสาร

ทนต์ประดิษฐ์ โดย…

คลินิกหมอประสิทธิ์ โดยนายประสิทธิ์ คงเคารพธรรม

คลินิกหมอประสิทธ…

กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินอ.เสนา

กรมที่ดิน สำนักง…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองข้าวหันตรา

กรมวิชาการเกษตร …

สภาตำบลสองห้อง

สภาตำบลสองห้อง &…

องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลหัวเวียง

เทศบาลตำบลหัวเวี…

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 1

สำนักงานการตรวจเ…

สภาตำบลพิตเพียน

สภาตำบลพิตเพียน …

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอนหลวง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานศิลปากรท…

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

ฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุข จ.อยุธยา

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑ…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด

องค์การบริหารส่ว…