สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

สำนักงานคณะกรรมก…

คลินิกหมอวิชิต โดยนายแพทย์ธเนศ แก้วกระจ่าง

คลินิกหมอวิชิต โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมายอ

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานเทศบาลตำบลปะนาเระ

สำนักงานเทศบาลตำ…

สภาตำบลปะนาเระ

สภาตำบลปะนาเระ &…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

องค์การบริหารส่ว…

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดปัตตานี

สถานีเพาะเลี้ยงส…

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮารัง

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลบางปู

เทศบาลตำบลบางปู …

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปะนาเระ

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลยะรัง

สำนักงานปลัดกระท…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

กรมอาชีวศึกษา วิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

องค์การบริหารส่ว…