คลีนิคนายแพทย์สนธยา โดยนายแพทย์สนธยา วัฒนโกศล

คลีนิคนายแพทย์สน…

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแสงทอง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยจรเข้มาก

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพุทไธสง

สำนักงานปลัดกระท…

เทศบาลตำบลห้วยราช

เทศบาลตำบลห้วยรา…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองยาง(ศรีสำรวมจิต)

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอเมืองบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมก…

วัดท่าสว่างวิทยา

วัดท่าสว่างวิทยา…

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

สำนักงานเทศบาลตำ…

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยหนองไม้งาม

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยละลมพนู

สำนักงานปลัดกระท…

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

เทศบาลตำบลลำปลาย…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองหม่อนไหมบุรีรัมย์

กรมวิชาการเกษตร …