สำนักงานเทศบาลตำบลตาคลี

สำนักงานเทศบาลตำ…

สถานีอนามัยบ้านหนองดู่

สถานีอนามัยบ้านห…

สถานีอนามัยบ้านห้วยลึก

สถานีอนามัยบ้านห…

คลินิกหมอโอสถ โดยนายแพทย์โอสถ บูลย์สิน

คลินิกหมอโอสถ โด…

บุญช่วยการแพทย์ โดยนายแพทย์บุญช่วย ตั้งบุญธินา

บุญช่วยการแพทย์ …

สำนักงานเทศบาลตำบลตาคลี กองการประปา

สำนักงานเทศบาลตำ…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมป่าไม้ สำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์

กรมป่าไม้ สำนักง…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

กรมสามัญศึกษา โร…

กู้ศักดิ์-กมลวรรณ ทันตกรรม

กู้ศักดิ์-กมลวรร…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

องค์การบริหารส่ว…

สถานีอนามัยบ้านวังแรต

สถานีอนามัยบ้านว…

กรมส่งเสริมการเกษตร สาขาสำนักงานเกษตรจ.นครสวรรค์

กรมส่งเสริมการเก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษนครสวรรค์

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด

องค์การบริหารส่ว…

ณรรฐวรรณผดุงครรภ์ โดยนางณรรฐวรรณ กลิ่นบุญ

ณรรฐวรรณผดุงครรภ…

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (วัดป่าเรไลย์)

พระปริยัติธรรม แ…

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

องค์การบริหารส่ว…

ช่องแคการแพทย์

ช่องแคการแพทย์ &…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาตากฟ้า

ฌาปนกิจสงเคราะห์…