เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย

เทศบาลตำบลบรรพตพ…

เทคนิคการแพทย์แล็ป โดยนายอนันต์ชัย อรพินปฎิพัทธ์

เทคนิคการแพทย์แล…

กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

กรมวิชาการเกษตร …

สถานีอนามัยบ้านหาดสูง

สถานีอนามัยบ้านห…

เทศบาลตำบลหนองเบน

เทศบาลตำบลหนองเบ…

สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ กองช่างสุขาภิบาล

สำนักงานเทศบาลนค…

สถานีอนามัยบ้านหนองแอก

สถานีอนามัยบ้านห…

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

องค์การบริหารส่ว…

คลินิคโรคตา-โรคฟัน โดยนายแพทย์ราเมศ สุขุมาลไพบูลย์

คลินิคโรคตา-โรคฟ…

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มค…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนตะคร้อพิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

สถานีอนามันบ้านป่าตาล

สถานีอนามันบ้านป…

ศูนย์ทันตแพทย์เฉพาะทางนครสวรรค์

ศูนย์ทันตแพทย์เฉ…

องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้

องค์การบริหารส่ว…

กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัดนครสวรรค์

กรมบัญชีกลาง สนง…

สถานีอนามัยบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ

สถานีอนามัยบ้านศ…

สถานีอนามัยบ้านหนองสังข์

สถานีอนามัยบ้านห…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนง.สาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระท…

สถานีอนามัยบ้านหนองโพเหนือ

สถานีอนามัยบ้านห…