เทศบาลตำบลพยุหะ

เทศบาลตำบลพยุหะ …

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

กรมสามัญศึกษา โร…

คลินิคผิวหนังหมอมนตรี โดยนายมนตรี ทองมาก

คลินิคผิวหนังหมอ…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธกส.

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบั…

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานเทศบาลตำบลตาคลี

สำนักงานเทศบาลตำ…

สถานีอนามัยบ้านหนองดู่

สถานีอนามัยบ้านห…

สถานีอนามัยบ้านห้วยลึก

สถานีอนามัยบ้านห…

คลินิกหมอโอสถ โดยนายแพทย์โอสถ บูลย์สิน

คลินิกหมอโอสถ โด…

บุญช่วยการแพทย์ โดยนายแพทย์บุญช่วย ตั้งบุญธินา

บุญช่วยการแพทย์ …

สำนักงานเทศบาลตำบลตาคลี กองการประปา

สำนักงานเทศบาลตำ…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมป่าไม้ สำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์

กรมป่าไม้ สำนักง…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

กรมสามัญศึกษา โร…

กู้ศักดิ์-กมลวรรณ ทันตกรรม

กู้ศักดิ์-กมลวรร…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

องค์การบริหารส่ว…

สถานีอนามัยบ้านวังแรต

สถานีอนามัยบ้านว…