องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดปากพนัง

สำนักงานศาลยุติธ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปากพนัง

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานเหล่ากาช…

กรมป่าไม้ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมป่าไม้ สำนักง…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบางขันวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง สนง.สรรพสามิต

กรมสรรพสามิตกระท…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ศุภนิมิตแห่งประเ…

เทศบาลตำบลไม้เรียง

เทศบาลตำบลไม้เรี…

คลินิกนายแพทย์พนม โดยนายแพทย์พนม อาชาฤทธิ์

คลินิกนายแพทย์พน…

คลินิกหมอจรัส โดยนายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล

คลินิกหมอจรัส โด…

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.นครศรีธรรม

สำนักงานการปฏิรู…

อนุชิตคลินิก โดยนายแพทย์อนุชิต ศิวาวุธ

อนุชิตคลินิก โดย…

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑ…

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

องค์การบริหารส่ว…