ตำหนักน้ำคอนโดมิเนียม

ตำหนักน้ำคอนโดมิ…

การกีฬา ท้องถิ่น อำเภอบางละมุง

การกีฬา ท้องถิ่น…

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนการค้าจ.ชลบุรี

กรมพัฒนาธุรกิจกา…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลวัดญาณ-

สำนักงานปลัดกระท…

แหลมทองทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์วรพงษ์ โรมรัตตะพันธุ์

แหลมทองทันตแพทย์…

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมก…

กรมศุลกากร ด่านศุลกากรแหลมฉบัง

กรมศุลกากร ด่านศ…

เคหะชุมชนแหลมฉบัง 1

เคหะชุมชนแหลมฉบั…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว

องค์การบริหารส่ว…

อังเกตุ พัทยา

อังเกตุ พัทยา &#…

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลคลองตำหรุ

เทศบาลตำบลคลองตำ…

พัทยาพีค คอนโดมิเนียม

พัทยาพีค คอนโดมิ…

คลินิกเด็กหมอลือชัย โดยนายลือชัย สุจิตรานุช

คลินิกเด็กหมอลือ…

ประเสริฐ-วันเพ็ญ คลินิค โดยนายประเสริฐ สถาวราวงศ์

ประเสริฐ-วันเพ็ญ…

ศูนย์สุขภาพฟัน โดยทันตแพทย์เจษฏา จินตนาวัน

ศูนย์สุขภาพฟัน โ…

เซ็นเตอร์คอนโดเทล

เซ็นเตอร์คอนโดเท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

ซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ สาขาชลบุรี

ซิสเตอร์คามิลเลี…