กองทัพเรือ ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน

กองทัพเรือ ศูนย์…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา

สำนักงานขนส่งจัง…

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมก…

กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัดชลบุรี

กรมบัญชีกลาง สนง…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอก

กรมการศึกษานอกโร…

องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด-

สำนักงานปลัดกระท…

เทศบาลตำบลหนองตำลึง

เทศบาลตำบลหนองตำ…

คลีนิกศัลยกรรมตกแต่ง โดยนายแพทย์สุพร วทัญญูสกุล

คลีนิกศัลยกรรมตก…

สำนักงานนโยบาลและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบาลแล…

ซันไชน์ บีช คอนโดเทล

ซันไชน์ บีช คอนโ…

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนกีฬาจังหว

สำนักงานพัฒนาการ…

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

กรมป้องกันและบรร…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพัทยา

สำนักงานศาลยุติธ…

ซานมารีโน 1

ซานมารีโน 1 R…

เกษตรศาสตร์ สาขาสถานีวิจัยประมงศรีราชา

เกษตรศาสตร์ สาขา…

คลีนิคคุณหมอ โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

คลีนิคคุณหมอ โดย…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

องค์การบริหารส่ว…

กองทัพภาคที่ 1 โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

กองทัพภาคที่ 1 โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก

องค์การบริหารส่ว…