องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกหมอธีระ โดยนายธีระ ศิวดุลย์

คลินิกหมอธีระ โด…

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

องค์การบริหารส่ว…

หอการค้าจังหวัดชลบุรี

หอการค้าจังหวัดช…

ศูนย์ทันตกรรมพัทยา โดยนายอิศรา ถาวรวงษ์

ศูนย์ทันตกรรมพัท…

ภัททิราคลินิก โดยนางภัททิรา นาถ้ำพลอย

ภัททิราคลินิก โด…

คลินิกหมอจีรศักดิ์ โดยนายจีรศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล

คลินิกหมอจีรศักด…

ตำหนักน้ำคอนโดมิเนียม

ตำหนักน้ำคอนโดมิ…

การกีฬา ท้องถิ่น อำเภอบางละมุง

การกีฬา ท้องถิ่น…

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนการค้าจ.ชลบุรี

กรมพัฒนาธุรกิจกา…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลวัดญาณ-

สำนักงานปลัดกระท…

แหลมทองทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์วรพงษ์ โรมรัตตะพันธุ์

แหลมทองทันตแพทย์…

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมก…

กรมศุลกากร ด่านศุลกากรแหลมฉบัง

กรมศุลกากร ด่านศ…

เคหะชุมชนแหลมฉบัง 1

เคหะชุมชนแหลมฉบั…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว

องค์การบริหารส่ว…

อังเกตุ พัทยา

อังเกตุ พัทยา &#…

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลคลองตำหรุ

เทศบาลตำบลคลองตำ…