คณะศรีชุมพาบาล

คณะศรีชุมพาบาล &…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี

กรมสามัญศึกษา โร…

วงศ์อำมาตย์ การ์เด้นบีชรีสอร์ท คอนโดมิเนียม

วงศ์อำมาตย์ การ์…

กองทัพเรือ ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน

กองทัพเรือ ศูนย์…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา

สำนักงานขนส่งจัง…

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมก…

กรมบัญชีกลาง สนง.คลังจังหวัดชลบุรี

กรมบัญชีกลาง สนง…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอก

กรมการศึกษานอกโร…

องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด-

สำนักงานปลัดกระท…

เทศบาลตำบลหนองตำลึง

เทศบาลตำบลหนองตำ…

คลีนิกศัลยกรรมตกแต่ง โดยนายแพทย์สุพร วทัญญูสกุล

คลีนิกศัลยกรรมตก…

สำนักงานนโยบาลและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบาลแล…

ซันไชน์ บีช คอนโดเทล

ซันไชน์ บีช คอนโ…

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนกีฬาจังหว

สำนักงานพัฒนาการ…

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

กรมป้องกันและบรร…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพัทยา

สำนักงานศาลยุติธ…

ซานมารีโน 1

ซานมารีโน 1 R…

เกษตรศาสตร์ สาขาสถานีวิจัยประมงศรีราชา

เกษตรศาสตร์ สาขา…

คลีนิคคุณหมอ โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

คลีนิคคุณหมอ โดย…