กรมศุลกากร ด่านศุลกากรแหลมฉบัง

กรมศุลกากร ด่านศ…

เคหะชุมชนแหลมฉบัง 1

เคหะชุมชนแหลมฉบั…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว

องค์การบริหารส่ว…

อังเกตุ พัทยา

อังเกตุ พัทยา &#…

องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลคลองตำหรุ

เทศบาลตำบลคลองตำ…

พัทยาพีค คอนโดมิเนียม

พัทยาพีค คอนโดมิ…

คลินิกเด็กหมอลือชัย โดยนายลือชัย สุจิตรานุช

คลินิกเด็กหมอลือ…

ประเสริฐ-วันเพ็ญ คลินิค โดยนายประเสริฐ สถาวราวงศ์

ประเสริฐ-วันเพ็ญ…

ศูนย์สุขภาพฟัน โดยทันตแพทย์เจษฏา จินตนาวัน

ศูนย์สุขภาพฟัน โ…

เซ็นเตอร์คอนโดเทล

เซ็นเตอร์คอนโดเท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

ซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ สาขาชลบุรี

ซิสเตอร์คามิลเลี…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

กรมอาชีวศึกษา วิ…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอก

กรมการศึกษานอกโร…

องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม

องค์การบริหารส่ว…

นิรามัยแพทย์ โดยนายวณิชชา อารียา

นิรามัยแพทย์ โดย…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่ว…

กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 2

กรมคุมประพฤติ สำ…