ฌาปนกิจสงเคราะห์วัดดอนตาล

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมส่งเสริมการเกษตร สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี

กรมส่งเสริมการเก…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเตาถ่าน

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลเกวียนหัก

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาสุกิม

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตะปอน

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองมะค่า

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ

องค์การบริหารส่ว…

กรมประมง ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

กรมประมง ศูนย์พั…

รัศมีทันตกรรม โดยนางรัศมี ธนไพศาลกิจ

รัศมีทันตกรรม โด…

คลินิกหมอปราโมทย์-หมอสุดารัตน์

คลินิกหมอปราโมทย…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

กรมสามัญศึกษา โร…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขากำจัด

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

สำนักงานเทศบาลตำ…

ทันตแพทย์ธีรเดช โดยทันตแพทย์ธีรเดช สุรตริยานนท์

ทันตแพทย์ธีรเดช …

เทศบาลตำบลหนองคล้า

เทศบาลตำบลหนองคล…

บูรพาคลีนิค

บูรพาคลีนิค R…