องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาสุกิม

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตะปอน

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองมะค่า

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ

องค์การบริหารส่ว…

กรมประมง ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

กรมประมง ศูนย์พั…

รัศมีทันตกรรม โดยนางรัศมี ธนไพศาลกิจ

รัศมีทันตกรรม โด…

คลินิกหมอปราโมทย์-หมอสุดารัตน์

คลินิกหมอปราโมทย…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

กรมสามัญศึกษา โร…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขากำจัด

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

สำนักงานเทศบาลตำ…

ทันตแพทย์ธีรเดช โดยทันตแพทย์ธีรเดช สุรตริยานนท์

ทันตแพทย์ธีรเดช …

เทศบาลตำบลหนองคล้า

เทศบาลตำบลหนองคล…

บูรพาคลีนิค

บูรพาคลีนิค R…

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลนายายอาม

เทศบาลตำบลนายายอ…

องค์การบริหารส่วนตำบลวันยาว

องค์การบริหารส่ว…