กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

กรมการจัดหางาน ส…

คลีนิคหมอสงกรานต์ โดยนายแพทย์สงกรานต์ นิติวรนันท์

คลีนิคหมอสงกรานต…

องค์การบริหารส่านตำบลแคนเหนือ

องค์การบริหารส่า…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองหม่อนไหมขอนแก่น

กรมวิชาการเกษตร …

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน

องค์การบริหารส่ว…

ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ธรรมิกชนเพื่อคนต…

พัฒนาเยาวชนโรตารี่ ขอนแก่น

พัฒนาเยาวชนโรตาร…

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งทางบกอ.น้ำพอง

กรมการขนส่งทางบก…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอก

กรมการศึกษานอกโร…

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมก…

กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต5 ขอนแก่น และ

กรมพัฒนาที่ดิน ส…

จัดฟันสองคุณหมอ โดยทันตแพทย์ทวีชัย วังศรีมงคล

จัดฟันสองคุณหมอ …

คลินิกหมอชาตรี โดยนายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป

คลินิกหมอชาตรี โ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลโนนทอง

สำนักงานปลัดกระท…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอก

กรมการศึกษานอกโร…

เทศบาลตำบลมัญจาคีรี

เทศบาลตำบลมัญจาค…

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4

สำนักสุขศาสตร์สั…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนชุมแพวิทยายน

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลวังชัย

เทศบาลตำบลวังชัย…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา

กรมสามัญศึกษา โร…