กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอก

กรมการศึกษานอกโร…

เทศบาลตำบลมัญจาคีรี

เทศบาลตำบลมัญจาค…

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4

สำนักสุขศาสตร์สั…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนชุมแพวิทยายน

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลวังชัย

เทศบาลตำบลวังชัย…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนขัวเรียงศึกษา

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนผาขามวิทยายน

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา

องค์การบริหารส่ว…

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แห่งที่ 2

วิทยาลัยเทคนิคขอ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลสำโรง

สำนักงานปลัดกระท…

กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 4 จ.ขอนแก่น

กรมคุมประพฤติ สำ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภ

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวะถี

องค์การบริหารส่ว…

ร้าน ประจักษ์การแว่น โดยธีรยุทธ์ วัฒนธีรวุฒิ

ร้าน ประจักษ์การ…

กรมการขนส่งทางบก สนง.ขนส่งอ.พลจังหวัดขอนแก่น

กรมการขนส่งทางบก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนมัญจาศึกษา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย

องค์การบริหารส่ว…