ร้าน ประจักษ์การแว่น โดยธีรยุทธ์ วัฒนธีรวุฒิ

ร้าน ประจักษ์การ…

กรมการขนส่งทางบก สนง.ขนส่งอ.พลจังหวัดขอนแก่น

กรมการขนส่งทางบก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนมัญจาศึกษา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานเทศบาลตำบลพระยืน

สำนักงานเทศบาลตำ…

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนหนองเรือวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

กรมวิชาการเกษตร …

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

กรมราชทัณฑ์ ทัณฑ…

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สปจ.ขอนแก่น สาขาเขาสวน

โครงการขยายโอกาส…

หมออภิชัย โดยนายแพทย์อภิชัย มงคล

หมออภิชัย โดยนาย…

องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์

องค์การบริหารส่ว…

ศาลจังหวัดพล

ศาลจังหวัดพล …

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนชนบทศึกษา

กรมสามัญศึกษา โร…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

สำนักงานสิ่งแวดล…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองเรือ

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

องค์การบริหารส่ว…