สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระยืน

สำนักงานปลัดกระท…

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอก

กรมการศึกษานอกโร…

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพล สาขากิ่งอ.โนนศิลา

สำนักงานการประถม…

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

องค์การบริหารส่ว…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางขอนแก่น

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

องค์การบริหารส่ว…

เอส พี เอช

เอส พี เอช ̵…

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโต้น

สำนักงานเทศบาลตำ…

สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานจัดการและอนุ…

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนการค้าจ.ขอนแก่

กรมพัฒนาธุรกิจกา…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น

กรมสามัญศึกษา โร…

เปือยน้อย

เปือยน้อย –…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภ

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภ

สำนักงานปลัดกระท…

ปรีณัน จิตะสมบัติ

ปรีณัน จิตะสมบัต…

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

กรมการจัดหางาน ส…

คลีนิคหมอสงกรานต์ โดยนายแพทย์สงกรานต์ นิติวรนันท์

คลีนิคหมอสงกรานต…

องค์การบริหารส่านตำบลแคนเหนือ

องค์การบริหารส่า…

กรมวิชาการเกษตร สถานีทดลองหม่อนไหมขอนแก่น

กรมวิชาการเกษตร …

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน

องค์การบริหารส่ว…

ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ธรรมิกชนเพื่อคนต…