องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่ว…

สมชัยเครื่องดนตรีไทย โดยนายสมชัย ชำพาลี

สมชัยเครื่องดนตร…

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโยค

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษาโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

กรมสามัญศึกษาโรง…

กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจ.กาญจนบุรี

กรมที่ดิน สำนักง…

องค์การบริหารส่วนตำบลสระลงเรือ

องค์การบริหารส่ว…

จรวยพรคลินิก โดยนางจรวยพร พูลพุทธพงษ์

จรวยพรคลินิก โดย…

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน

องค์การบริหารส่ว…

เมืองทองคลินิก โดยนายแพทย์กิตติ อินทราสุขพร

เมืองทองคลินิก โ…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกาญจนบุรีแผนกคดีฯ

สำนักงานศาลยุติธ…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

องค์การบริหารส่ว…

เกษตรศาสตร์ สถานีวิจัยกาญจนบุรี

เกษตรศาสตร์ สถาน…

องค์การบริหารส่วนตำบลรางหวาย

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกวินิจสัตวแพทย์ โดยนายวินิจ มะลิสุวรรณ

คลินิกวินิจสัตวแ…

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่ว…

กรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี

กรมอาชีวศึกษา วิ…

องค์การบริหารส่วนตำบลวังขนาย

องค์การบริหารส่ว…