กรมสามัญศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

กรมสามัญศึกษา โร…

ปิ่นเกล้าทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์อำนาจ อภิชัย

ปิ่นเกล้าทันตแพท…

กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน

กรมวิชาการเกษตร …

พหลโยธินเพลสเวชกรรมคิลนิก โดยนางสาวประภาศรี-

พหลโยธินเพลสเวชก…

อีส ทาวเวอร์

อีส ทาวเวอร์ …

เคหะชุมชนคลองจั่น 9

เคหะชุมชนคลองจั่…

ส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด สาขาพญาไท

ส่งเสริมอาชีพและ…

ทันตแพทย์พิชญ์ โดยทันตแพทย์พิชญ์ ตติรัตน์

ทันตแพทย์พิชญ์ โ…

ซิตี้วิลล่า 3

ซิตี้วิลล่า 3 &#…

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ศูนย์พิทักษ์สิทธ…

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี…

เวชพิพัฒน์

เวชพิพัฒน์ ̵…

สำนักงานแพทย์กวี โดยนายแพทย์กวี ภู่ไพบูลย์

สำนักงานแพทย์กวี…

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์พ…

เอดส์ มะเร็ง สหการ

เอดส์ มะเร็ง สหก…

ราชเทวี แฟรนไชส์

ราชเทวี แฟรนไชส์…

รุ่งทรัพย์พลาสติก โดยนายกิตติ อภิมนสิริ

รุ่งทรัพย์พลาสติ…

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเขตพระนครใต้

สถาบันเทคโนโลยีร…

คลินิกทันตแพทย์สุธรรม โดยนายสุธรรม ลีฬหะพันธุ์

คลินิกทันตแพทย์ส…

ประชาอุทิศโพลีคลินิก โดยนายแพทย์ศิริยศ วนิชชานนท์

ประชาอุทิศโพลีคล…

เอ็ม พี คลินิก โดยนายมีชัย พงศ์ไกรเพชร

เอ็ม พี คลินิก โ…