องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานเทศบาลตำบลสรรพยา

สำนักงานเทศบาลตำ…

นครการแพทย์ โดยนายนคร สุขสวัสดิ์

นครการแพทย์ โดยน…

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สปจ.ขอนแก่นสาขาอ.เมือง

โครงการขยายโอกาส…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

คลีนิคแม่และเด็ก โดยนางจิราภรณ์ ธินรุ่งโรจน์

คลีนิคแม่และเด็ก…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออก

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่ว…

ชลบุรีการแพทย์ โดยนายประเทือง คงขำ

ชลบุรีการแพทย์ โ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

คลินิกแพทย์ประสบสุข โดยนายประสมสุข พุฒาพิทักษ์

คลินิกแพทย์ประสบ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งยางแดง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

องค์การบริหารส่ว…

คลินิกวัธนีทันตแพทย์

คลินิกวัธนีทันตแ…

โรงพยาบาลชำนิ

โรงพยาบาลชำนิ &#…