เชียงใหม่แลนด์คลินิก โดยนายพงศกร พ่วงภิญโญ

เชียงใหม่แลนด์คล…

รวมใจคลินิก โดยนางพิรุณพร คงสิม

รวมใจคลินิก โดยน…

คลินิกแพทย์สุวรรณ โดยนายทิวพันธ์ุ บุญคง

คลินิกแพทย์สุวรร…

เค.พี.คลีนิก โดยนายวีระศักดิ์ รัตนจิตบรรจง

เค.พี.คลีนิก โดย…

ทรงศักดิ์สัตวแพทย์ โดยนายทรงศักดิ์ ชดช้อย

ทรงศักดิ์สัตวแพท…

ศรีสุโขโพลีคลินิก โดย น.พ.พัฒนัตถ์ ศรีสุโข

ศรีสุโขโพลีคลินิ…

ร้านจักรภัณฑ์ โดยนายทวีศักดิ์ จีรพงศ์

ร้านจักรภัณฑ์ โด…

ป่าตองทันตแพทย์

ป่าตองทันตแพทย์ …

คลินิกแพทย์ยุทธนา โดยนายแพทย์ยุทธนา จันวะโร

คลินิกแพทย์ยุทธน…

คลีนิคนายแพทย์สนธยา โดยนายแพทย์สนธยา วัฒนโกศล

คลีนิคนายแพทย์สน…

คลินิกคุณหมอ โดยนายแพทย์กิตติพงศ์ อุบลสะอาด

คลินิกคุณหมอ โดย…

สุวิชัยการแพทย์ โดยนายแพทย์บุญฤทธิ์ สุวิชัย

สุวิชัยการแพทย์ …

คลีนิคเด็กหมอไกรฤกษ์

คลีนิคเด็กหมอไกร…

คลินิกหมอประสิทธิ์ โดยนายประสิทธิ์ แก้วจันทร์

คลินิกหมอประสิทธ…

วาสนาคลินิก โดยแพทย์หญิงวาสนา วินัยพานิช

วาสนาคลินิก โดยแ…

หมอสุรศักดิ์ โดยนายแพทย์สุรศักดิ์ อารีย์สว่างวงศ์

หมอสุรศักดิ์ โดย…

เรวดีรวมแพทย์ โดยนายวชิร รุจิโมระ

เรวดีรวมแพทย์ โด…

สุเมธการแพทย์ โดยนายแพทย์สุเมธ อัคควรกิจ

สุเมธการแพทย์ โด…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านไร่

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลีนิคทันตแพทย์89 โดยนายพะนิช ปัตถนานนท์

คลีนิคทันตแพทย์8…

รัชดาคลินิค โดยนายแพทย์เหวง โตจิราการ

รัชดาคลินิค โดยน…