คลินิกสูตินารีเวช โดยนายแพทย์สมชัย ยงเมธาวุฒิ

คลินิกสูตินารีเว…

คลินิกหมอชดช้อย โดยนางชดช้อย บุญชู

คลินิกหมอชดช้อย …

คลินิกหมอวันชัย โดยพันเอกนายแพทย์วันชัย วงศ์อิศเรศ

คลินิกหมอวันชัย …

คลินิกทันตแพทย์สมชาย

คลินิกทันตแพทย์ส…

78 ทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์นพคุณ อนุสรณ์วิริยะกุล

78 ทันตแพทย์ โดย…

หมอชนะ โดยนายแพทย์ชนะ คุณาธรรม

หมอชนะ โดยนายแพท…

คลินิกแพทย์ชุมพล โดยนายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ

คลินิกแพทย์ชุมพล…

ร้านเจริญนครการแว่น โดยนายนพรัตน์ เกตุนิรัตน์

ร้านเจริญนครการแ…

นรินทร์คลินิก โดยนายนรินทร์ เตชะนิรัติศัย

นรินทร์คลินิก โด…

คลินิกสุขภาพฟัน โดยนายอนันต์ หล่อทองคำ

คลินิกสุขภาพฟัน …

ธรรมเวชโพลีคลีนิก โดยนายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล

ธรรมเวชโพลีคลีนิ…

นายแพทย์ธรรมนูญ โดยนายธรรมนูญ จันทโรจวงศ์

นายแพทย์ธรรมนูญ …

พีรนุชทันตแพทย์ โดยนางพีรนุช เอี่ยมสุวรรณ์

พีรนุชทันตแพทย์ …

คลินิคโรคตา-โรคฟัน โดยนายแพทย์ราเมศ สุขุมาลไพบูลย์

คลินิคโรคตา-โรคฟ…

รื่นจิตทันตคลินิก

รื่นจิตทันตคลินิ…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านกระบี่

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

วี-ณัฐทันตแพทย์ โดยนายโชคชัย สิงหเพชร

วี-ณัฐทันตแพทย์ …

คลินิกหมอวิโรจน์ โดยนายแพทย์วิโรจน์ คงสุวรรณ

คลินิกหมอวิโรจน์…

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโต้น

สำนักงานเทศบาลตำ…

คลินิกหมอจริยา โดยนางจริยา ไวศยารัทธ์

คลินิกหมอจริยา โ…

คลินิคการแพทย์แผนไทยปัญญาเวช

คลินิคการแพทย์แผ…