คลินิคเด็กห้าแยกโนนไฮ โดยนายวัชร สุฐิติวนิช

คลินิคเด็กห้าแยก…

คลีนิคคุณหมอ โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

คลีนิคคุณหมอ โดย…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชุมนุมสูง

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลินิคนายแพทย์บรรเจิด โดยนายแพทย์บรรเจิด คงนคร

คลินิคนายแพทย์บร…

ปิ่นเกล้าทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์อำนาจ อภิชัย

ปิ่นเกล้าทันตแพท…

ชนะทันตแพทย์ โดยนายชนะ มะนะสุนทร

ชนะทันตแพทย์ โดย…

บ้านฟัน โดยนายเกียรติศักดิ์ สุกใส

บ้านฟัน โดยนายเก…

พหลโยธินเพลสเวชกรรมคิลนิก โดยนางสาวประภาศรี-

พหลโยธินเพลสเวชก…

ศูนย์ทันตกรรมเมืองเอก

ศูนย์ทันตกรรมเมื…

คลินิกสมเกียรติการแพทย์ โดยนายสมเกียรติ ฉันทวรางค์

คลินิกสมเกียรติก…

แพทย์อานันท์ สิงห์บุรี โดยนายประโมทย์ นกหุ่น

แพทย์อานันท์ สิง…

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเบธเลเฮม

สถานสงเคราะห์เด็…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านแสง

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลินิกหมอวรา โดยนายวรา เศลวัตนะกุล

คลินิกหมอวรา โดย…

ทันตแพทย์พิชญ์ โดยทันตแพทย์พิชญ์ ตติรัตน์

ทันตแพทย์พิชญ์ โ…

ทรงเวชจักษุแพทย์ โดยนายแพทย์ทรงเวช รุ่งใสวัฒนา

ทรงเวชจักษุแพทย์…

คลินิกหมอโอสถ โดยนายแพทย์โอสถ บูลย์สิน

คลินิกหมอโอสถ โด…

บุญช่วยการแพทย์ โดยนายแพทย์บุญช่วย ตั้งบุญธินา

บุญช่วยการแพทย์ …

จิรเวชโพลีคลินิก โดยนายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล

จิรเวชโพลีคลินิก…

สำนักงานแพทย์กวี โดยนายแพทย์กวี ภู่ไพบูลย์

สำนักงานแพทย์กวี…

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์พ…