ศูนย์ทันตกรรมแฮปปี้เด็นท์

ศูนย์ทันตกรรมแฮป…

สมเกียรติการแพทย์ โดยนายแพทย์สมเกียรติ ภิยโยทัย

สมเกียรติการแพทย…

ธงชัยคลินิคทันตกรรม โดยนายธงชัย นาคพันธุ์

ธงชัยคลินิคทันตก…

คลินิกแพทย์เมืองเพชร โดยนายพสิษฐฐ์ กิมเสาว์

คลินิกแพทย์เมือง…

คลินิกฟันขาว ยิ้มสวย

คลินิกฟันขาว ยิ้…

ทรงศักดิ์-แสงดาวคลีนิค โดยน.พ.ทรงศักดิ์ มยุระสาคร

ทรงศักดิ์-แสงดาว…

อุตรดิตถ์โปลีคลีนิค โดยนายแพทย์บุญเกิด เชวงศรี

อุตรดิตถ์โปลีคลี…

ชลัมพ์คลีนิค โดยนายแพทย์ชลัมพ์ สัมฤทธิ์เจียรผล

ชลัมพ์คลีนิค โดย…

สำนักมิสซังคาทอลิกอุดรธานี

สำนักมิสซังคาทอล…

ร้านคุณหงษ์ โดยนางอัจฉรา มุ่งดี

ร้านคุณหงษ์ โดยน…

บุญชัยการแพทย์ โดยนายแพทย์บุญชัย สถาวรมณี

บุญชัยการแพทย์ โ…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดป่าประดู่

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลีนิกบ้านหมอฟัน โดยนายยุทธนา อินทรหนองไผ่

คลีนิกบ้านหมอฟัน…

แหลมทองทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์วรพงษ์ โรมรัตตะพันธุ์

แหลมทองทันตแพทย์…

โครงการวิจัยเด็กระยะยาว

โครงการวิจัยเด็ก…

สถานฝึกธรรมสันติราชา

สถานฝึกธรรมสันติ…

ประสิทธิ์ทนต์ โดยทันตแพทย์ประทีป เพิ่มพูลสมบัติ

ประสิทธิ์ทนต์ โด…

แสงรัตน์ทันตคลินิก โดยนางแสงระวี ผลิตตานนท์

แสงรัตน์ทันตคลิน…

เอก สตูดิโอ โดยนางสาวนิภาพร บุญรัตน์ประศาสน์

เอก สตูดิโอ โดยน…

คลีนิกหมอวินิจ โดยนายแพทย์วินิจ สุวรรณ์รัฐภูมิ

คลีนิกหมอวินิจ โ…

เด้นท์-แคร์ คลินิก โดยทันตแพทย์หญิงวิภา จันทรสาธิต

เด้นท์-แคร์ คลิน…