คณะศรีชุมพาบาล

คณะศรีชุมพาบาล &…

สวัสดี

สวัสดี – ม…

ชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา

ชีวิตใหม่ ในพระอ…

รัศมีธรรม

รัศมีธรรม –…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาสุรินทร์

ศุภนิมิตแห่งประเ…

โรงพยาบาลเด็ก

โรงพยาบาลเด็ก &#…

ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ธรรมิกชนเพื่อคนต…

สาธารณสุขแห่งชาติ

สาธารณสุขแห่งชาต…

คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ อุดรธานี

คริสตจักรคริสเตี…

สถาบันพลังงานทดแทนเอทานอล-ไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย

สถาบันพลังงานทดแ…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

โครงการหลวง สาขา…

สืบสัมพันธวงศ์

สืบสัมพันธวงศ์ &…

อภิธรรมมูลนิธิ

อภิธรรมมูลนิธิ &…

สงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่

สงเคราะห์เด็กกำพ…

สวิตา

สวิตา – มู…

สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

สงเคราะห์เด็กยาก…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

โครงการหลวง สาขา…

โครงการบ้านเอเดน

โครงการบ้านเอเดน…

ร็อคกี้เฟลเลอร์

ร็อคกี้เฟลเลอร์ …

โครงการสุขภาพเพื่อชาวเขา

โครงการสุขภาพเพื…

แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี

แม่ฟ้าหลวงในพระบ…