ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย

ศาสนาจักรของพระเ…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขายูนิตพระโขนง

ศุภนิมิตแห่งประเ…

สงเคราะห์คนพิการพระประแดง

สงเคราะห์คนพิการ…

สิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สิริวัฒนา เชสเชี…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานเขตเชียงของ

ศุภนิมิตแห่งประเ…

เอกชนพัฒนาภูมิภาค สาขาบ้านเมืองงิม เชียงราย

เอกชนพัฒนาภูมิภา…

ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ส่งเสริมโอลิมปิก…

กฤตานุสรณ์

กฤตานุสรณ์ ̵…

ราชสุดา

ราชสุดา – …

สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

สงเคราะห์เด็กยาก…

ธารใจไลก้า

ธารใจไลก้า ̵…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

โครงการหลวง สาขา…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหนองเมือง

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาชานุมาน

ศุภนิมิตแห่งประเ…

สร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชน

สร้างสรรค์ชีวิตเ…

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้า…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ศุภนิมิตแห่งประเ…

เพื่อการกุศล-เจ้าแม่ทับทิม ลำปาง

เพื่อการกุศล-เจ้…

พรหมศาสตร์สงเคราะห์

พรหมศาสตร์สงเครา…

แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี

แม่ฟ้าหลวงในพระบ…

เพิ่มครูสู่ชนบท

เพิ่มครูสู่ชนบท …