เรยูไก (ประเทศไทย)

เรยูไก (ประเทศไท…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานเขตเชียงคำ-ปง

ศุภนิมิตแห่งประเ…

ออยสก้า (ประเทศไทย) สาขาสุรินทร์

ออยสก้า (ประเทศไ…

สงเคราะห์ชาวไทย

สงเคราะห์ชาวไทย …

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

คริสตจักรเซเว่นธ…

ความร่วมมือเพื่อต้านการค้าหญิง

ความร่วมมือเพื่อ…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

โครงการหลวง สาขา…

กสิกรรมธรรมชาติ

กสิกรรมธรรมชาติ …

สร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

สร้างสรรค์เพื่อค…

ร่วมใจ อปพร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมใจ อปพร.องค์…

ฐานเศรษฐกิจเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน

ฐานเศรษฐกิจเพื่อ…

ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา

ช่องฟ้าซินเซิงวา…

ท่านน้อย เปาโรหิตย์ และเจ้าพระยามุขมนตรี

ท่านน้อย เปาโรหิ…

ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

ร่วมจิตต์น้อมเกล…

มิตรมวลเด็ก สาขาหนองคาย

มิตรมวลเด็ก สาขา…

โครงการหลวง สาขาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

โครงการหลวง สาขา…

สงเคราะห์สัตว์ สาขากาญจนบุรี

สงเคราะห์สัตว์ ส…

สถานสงเคราะห์เด็กอากาเป้

สถานสงเคราะห์เด็…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ศุภนิมิตแห่งประเ…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาปากพนัง

ศุภนิมิตแห่งประเ…

ลดอันตรายจากเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ลดอันตรายจากเชื้…