ทรงศักดิ์-แสงดาวคลีนิค โดยน.พ.ทรงศักดิ์ มยุระสาคร

ทรงศักดิ์-แสงดาว…

อุตรดิตถ์โปลีคลีนิค โดยนายแพทย์บุญเกิด เชวงศรี

อุตรดิตถ์โปลีคลี…

ชลัมพ์คลีนิค โดยนายแพทย์ชลัมพ์ สัมฤทธิ์เจียรผล

ชลัมพ์คลีนิค โดย…

บุญชัยการแพทย์ โดยนายแพทย์บุญชัย สถาวรมณี

บุญชัยการแพทย์ โ…

คลีนิกบ้านหมอฟัน โดยนายยุทธนา อินทรหนองไผ่

คลีนิกบ้านหมอฟัน…

แหลมทองทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์วรพงษ์ โรมรัตตะพันธุ์

แหลมทองทันตแพทย์…

โรงพยาบาลบางมด 3

โรงพยาบาลบางมด 3…

ประสิทธิ์ทนต์ โดยทันตแพทย์ประทีป เพิ่มพูลสมบัติ

ประสิทธิ์ทนต์ โด…

แสงรัตน์ทันตคลินิก โดยนางแสงระวี ผลิตตานนท์

แสงรัตน์ทันตคลิน…

คลีนิกหมอวินิจ โดยนายแพทย์วินิจ สุวรรณ์รัฐภูมิ

คลีนิกหมอวินิจ โ…

เด้นท์-แคร์ คลินิก โดยทันตแพทย์หญิงวิภา จันทรสาธิต

เด้นท์-แคร์ คลิน…

คลินิกศูนย์แล็ปภาคใต้ โดยนางสาวยุวดี ขยายวงศ์

คลินิกศูนย์แล็ปภ…

โปรเฟสไลน์

โปรเฟสไลน์ ̵…

คลินิกบ้าน ฟ.ฟัน โดยทันตแพทย์กำพล ยันตรศาสตร์

คลินิกบ้าน ฟ.ฟัน…

ณัชชาคลินิกสุขุมวิท โดยนายแพทย์หรินารถ หัทยาภิรมย์

ณัชชาคลินิกสุขุม…

ราชสีมาคลินิกทันตแพทย์ โดยนายตระกูล พรสุขสว่าง

ราชสีมาคลินิกทัน…

รัชดา เวชกิจ

รัชดา เวชกิจ …

คลีนิกหมออรุณศักดิ์

คลีนิกหมออรุณศัก…

โรงพยาบาลสัตว์ ฮาเลบูญ่า 47 โดยนายสมพงษ์ นุชคง

โรงพยาบาลสัตว์ ฮ…

มณฑล มานิตย์ สาขาศิริราชการแพทย์

มณฑล มานิตย์ สาข…

เบบี้ทูเบรเซส เด็นทัลคลินิก โดยนางสาวฐิตินาถ

เบบี้ทูเบรเซส เด…