ศูนย์ทันตกรรม สาย 2 โดยทันตแพทย์สุวัฒน์

ศูนย์ทันตกรรม สา…

คริสเตียนคลินิก โดยนายแพทย์วิกสิต วีรสมิทธ์

คริสเตียนคลินิก …

สรรชัยคลินิก (ทันตแพทย์รังสรรค์)

สรรชัยคลินิก (ทั…

คลินิกหมอยุวดี

คลินิกหมอยุวดี &…

ชุมชนสำโรง คลินิก โดยพญ.มรกต ศยามล

ชุมชนสำโรง คลินิ…

คณะบุคคลศูนย์สุขภาพ เอทีจี โดยนายธนวรรฒน์ โชติมา

คณะบุคคลศูนย์สุข…

สหแพทย์โพลีคลินิก โดยนายชัยรัตน์ โภคาวัฒนา

สหแพทย์โพลีคลินิ…

แพทย์สามพราน โดยนายแพทย์พีรศักดิ์ ไชยนันทน์

แพทย์สามพราน โดย…

สำนักงานทันตแพทย์จรูญคลีนิค

สำนักงานทันตแพทย…

คลีนิกหมอวิศิษฐ์ โดยนายแพทย์วิศิษฐ์ สมรรถวิทยาเวช

คลีนิกหมอวิศิษฐ์…

สถานพยาบาลพันธ์วดี โดยนางพันธ์วดี ไพศาลวัฒนกุล

สถานพยาบาลพันธ์ว…

คลีนิคนายแพทย์วิโรจน์ โดยนายแพทย์วิโรจน์ ทองเนียม

คลีนิคนายแพทย์วิ…

คลีนิคหมอจรูญ

คลีนิคหมอจรูญ &#…

คลินิกจัดฟันทันตแพทย์ปัญจพร โดยนายปัญจพร

คลินิกจัดฟันทันต…

อุไรทันตคลินิก โดยนางอุไร ศัลยพงษ์

อุไรทันตคลินิก โ…

คลีนิคหมอประสงค์ โดยนายประสงค์

คลีนิคหมอประสงค์…

วิรัตน์การแพทย์ โดยนายวิรัตน์ ลีประเสริฐ

วิรัตน์การแพทย์ …

อารยาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

อารยาคลินิกการพย…

หทัยคลินิกสุขุมวิท โดยแพทย์หญิงกิ่งกาญจน์ เลาหทัย

หทัยคลินิกสุขุมว…

คลินิกแพทย์อินเตอร์ โดยแพทย์หญิงมาเรียม มุ่งการดี

คลินิกแพทย์อินเต…

ศรีสามพรานการแพทย์ โดยนายประมุข วงศ์ธนะเกียรติ

ศรีสามพรานการแพท…