เซ็นทรัลเมโมเรียล

เซ็นทรัลเมโมเรีย…

อนุชิตคลินิก โดยนายแพทย์อนุชิต ศิวาวุธ

อนุชิตคลินิก โดย…

ศูนย์ทันตแพทย์เฉพาะทางนครสวรรค์

ศูนย์ทันตแพทย์เฉ…

การแพทย์ตะวันออก (1999)

การแพทย์ตะวันออก…

คลินิกวินิจสัตวแพทย์ โดยนายวินิจ มะลิสุวรรณ

คลินิกวินิจสัตวแ…

ทันตแพทย์หญิงกังสดาล ปิติยา โดยนางกังสดาล ปิติยา

ทันตแพทย์หญิงกัง…

คลินิกฟันสวยทันตแพทย์ โดยนางสุวรรณี เจตสินไพศาล

คลินิกฟันสวยทันต…

คลีนิคชุมชนเทพารักษ์ โดยประกิด คุณวุฒิฤทธิรณ

คลีนิคชุมชนเทพาร…

คลินิกพยาธิวิทยาเชียงใหม่เวชกรรมเฉพาะทาง โดย

คลินิกพยาธิวิทยา…

คลินิกตาหมอมณฑิรา

คลินิกตาหมอมณฑิร…

วังหน้าคลินิกเวชกรรม โดยนายแพทย์อภิรักษ์

วังหน้าคลินิกเวช…

คริสเตียนไชยวัฒน์

คริสเตียนไชยวัฒน…

นครนายกเซ็นเตอร์แล็บ โดยนายบัณฑิต กิตติสุนโรภาศ

นครนายกเซ็นเตอร์…

บอดี้ ฟิท

บอดี้ ฟิท –…

เชียงใหม่ ยาสัตว์ โดยนายไชยสน ศรีสุข

เชียงใหม่ ยาสัตว…

คลินิกหมอพูลสวัสดิ์

คลินิกหมอพูลสวัส…

คลีนิคหมอสงกรานต์ โดยนายแพทย์สงกรานต์ นิติวรนันท์

คลีนิคหมอสงกรานต…

คลินิกรักษาสัตว์(สัตวแพทย์) โดยนายเสกสรร แสงศัพท์

คลินิกรักษาสัตว์…

คลินิกหมอไพโรจน์-บุญรัตน์ โดยนายไพโรจน์ วราชิต

คลินิกหมอไพโรจน์…

วิริยะการแพทย์ โดยนายวิริยะ เทียนรุ่งโรจน์

วิริยะการแพทย์ โ…

แคร์คลีนิค

แคร์คลีนิค ̵…