เจริญทันตแพทย์คลีนิค โดยทันตแพทย์เจริญพงษ์

เจริญทันตแพทย์คล…

คลินิกแพทย์นิพนธ์ โดยนายแพทย์นิพนธ์ หลงประดิษฐ์

คลินิกแพทย์นิพนธ…

คลินิกธนบุรีทันตกรรม

คลินิกธนบุรีทันต…

สำนักมิสซังคาทอลิกอุดรธานี

สำนักมิสซังคาทอล…

คลินิคผิวหนังหมอมนตรี โดยนายมนตรี ทองมาก

คลินิคผิวหนังหมอ…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพลับ

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลีนิกหมอกิตตินาถ

คลีนิกหมอกิตตินา…

วัดศรีทรายมูล โดยพระมหาดวงทิพย์

วัดศรีทรายมูล โด…

คลีนิคทันตแพทย์สมชาติ

คลีนิคทันตแพทย์ส…

สำนักงานหมู่บ้านบุศรินทร์-รามอินทรา

สำนักงานหมู่บ้าน…

ประดิษฐ์ทันตแพทย์ โดยนางสมบูรณ์ พันธุ์ภู่

ประดิษฐ์ทันตแพทย…

คลินิกหมอยุทธพงศ์

คลินิกหมอยุทธพงศ…

ทันตรักษ์คลินิค โดยนางสาววิภากร พงศ์วรานนท์

ทันตรักษ์คลินิค …

วีระชัยทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์วีระชัย สันติชัยเวคิน

วีระชัยทันตแพทย์…

คลินิกแพทย์พีระพงษ์ โดยนายแพทย์พีระพงษ์

คลินิกแพทย์พีระพ…

เรวัตทันตแพทย์ โดยนายเรวัต พึ่งรัศมี

เรวัตทันตแพทย์ โ…

สุชาติทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์สุชาติ ทองวิมลพันธุ์

สุชาติทันตแพทย์ …

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคีรีน้อย

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

คลินิกคนรักผิว โดยแพทย์หญิงอาสิรี ศรีวราพงศ์

คลินิกคนรักผิว โ…

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

ท่าอากาศยานสุราษ…

คลินิกหมอนริศ โดยนายนริศ เพชรบ่อใหญ่

คลินิกหมอนริศ โด…