คลินิกเด็กหมอบุญลือ โดยนายแพทย์บุญลือ นนทพันธ์

คลินิกเด็กหมอบุญ…

สเต๊าท์คลินิก โดยนายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์

สเต๊าท์คลินิก โด…

คลีนิกทันตแพทย์โชติมา

คลีนิกทันตแพทย์โ…

สำนักมิสซังคาทอลิกอุดรธานีสาขาบ้านนิจจานุเคราะห์

สำนักมิสซังคาทอล…

ศูนย์ทันตกรรมพัทยา โดยนายอิศรา ถาวรวงษ์

ศูนย์ทันตกรรมพัท…

ธีรชัยทันตกรรม โดยทันตแพทย์ธีรชัย กสิณสันต์

ธีรชัยทันตกรรม โ…

พัฒนาพื้นที่สูง – UHDP

พัฒนาพื้นที่สูง …

สำนักงานเทศบาลตำบลตะขบ

สำนักงานเทศบาลตำ…

คลินิกรักษ์ฟัน โดยทันตแพทย์พิศิษฐ์ สมผดุง

คลินิกรักษ์ฟัน โ…

รัตนาภรณ์การแพทย์ โดยพญ.รัตนาภรณ์ กิติการอำพล

รัตนาภรณ์การแพทย…

ภัททิราคลินิก โดยนางภัททิรา นาถ้ำพลอย

ภัททิราคลินิก โด…

ครุในทันตแพทย์ โดยนางสาวอาภรณ์ วันเอเลาะ

ครุในทันตแพทย์ โ…

ชยางกูรคลินิก แพทย์-ทันตแพทย์

ชยางกูรคลินิก แพ…

คลินิกนายแพทย์สามภพ โดยนายสามภพ คำบุรี

คลินิกนายแพทย์สา…

คลินิกหมอจีรศักดิ์ โดยนายจีรศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล

คลินิกหมอจีรศักด…

สมานมิตรทรายเงิน โดยนางนันทวัน อิสระ

สมานมิตรทรายเงิน…

คลินิคหมอดวงกมล โดยแพทย์หญิงดวงกมล เจริญเกษมวิทย์

คลินิคหมอดวงกมล …

คลินิกทันตแพทย์กฤตพล โดยทันตแพทย์กฤตพล พรพิบูลย์

คลินิกทันตแพทย์ก…

คลินิคหมอวราภรณ์ โดยแพทย์หญิงวราภรณ์ โสฬสพรหม

คลินิคหมอวราภรณ์…

สถานพยาบาลเวชกรรมแพทย์แผนโบราณ โดยนายประไพ ถาเจตน์

สถานพยาบาลเวชกรร…

ณรรฐวรรณผดุงครรภ์ โดยนางณรรฐวรรณ กลิ่นบุญ

ณรรฐวรรณผดุงครรภ…