กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพะเยา

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

องค์การบริหารส่ว…

สถานีอนามัยบ้านกลาง

สถานีอนามัยบ้านก…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

เทศบาลตำบลวังไผ่

เทศบาลตำบลวังไผ่…

โรงเรียนวัดเวียงชัยพิทยา

โรงเรียนวัดเวียง…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยหนองคู

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.คำโพธิ์

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพัง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถานีอนามัยเชือก

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.ภูเก็ต

สำนักงานการปฏิรู…

สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง สาขาโรงเรียนวัดอุปนันทารา

สำนักงานเทศบาลเม…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลต้นไทร

เทศบาลตำบลต้นไทร…

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.ราชบุรี

สำนักงานการปฏิรู…

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานทะเบียนการค้าจ.ชลบุรี

กรมพัฒนาธุรกิจกา…

กรมสามัญศึกษาโรงเรียนชลธารวิทยา

กรมสามัญศึกษาโรง…

กรมศุลกากร ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

กรมศุลกากร ด่านศ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

องค์การบริหารส่ว…