คลินิกทันตแพทย์

คลินิกทันตแพทย์ …

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

กรมการศึกษานอกโร…

คลีนิคมวลชน

คลีนิคมวลชน R…

อารีคลินิค โดยนายแพทย์วิรัตน์ หิรัญพฤกษ์

อารีคลินิค โดยนา…

คลินิกจตุจักร โดยนายแพทย์กัณฑ์ เรืองสินภิญญา

คลินิกจตุจักร โด…

พหลโยธินเพลสเวชกรรมคิลนิก โดยนางสาวประภาศรี-

พหลโยธินเพลสเวชก…

ส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการคนตาบอด สาขาพญาไท

ส่งเสริมอาชีพและ…

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์พ…

เรยูไก (ประเทศไทย)

เรยูไก (ประเทศไท…

โรงพยาบาล สัตว์อารีย์

โรงพยาบาล สัตว์อ…

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน…

ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

ร่วมจิตต์น้อมเกล…

สเต๊าท์คลินิก โดยนายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์

สเต๊าท์คลินิก โด…

คลินิกบ้านหมอฟัน โดยทันตแพทย์สุโชติ สัจจพงษ์

คลินิกบ้านหมอฟัน…

เพื่อการพัฒนาสังคมไทย

เพื่อการพัฒนาสัง…

ธงชัยคลินิคทันตกรรม โดยนายธงชัย นาคพันธุ์

ธงชัยคลินิคทันตก…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบา…

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่โขง

ทรัพยากรและสิ่งแ…

สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานการประถม…

ผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด แห่งประเทศไทย

ผู้เลี้ยงสุนัขพั…

ศูนย์แพทย์ผิวหนังคิวติส โดยนายแพทย์จโรจ สินธวานนท์

ศูนย์แพทย์ผิวหนั…