กรมสามัญศึกษา โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ

องค์การบริหารส่ว…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออก

กรมสามัญศึกษา โร…

คลีนิกบ้านหมอฟัน โดยนายยุทธนา อินทรหนองไผ่

คลีนิกบ้านหมอฟัน…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

องค์การบริหารส่ว…

เทศบาลตำบลดอนเขือง

เทศบาลตำบลดอนเขื…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสว่างแดนดิน

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนแวงพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

คลินิกหมอประมินทร์ โดยนายแพทย์ประมินทร์ อนุกูลประเ

คลินิกหมอประมินท…

คลินิกหมอสมชาย โดยนายแพทย์สมชาย เตชะบุณยรัตน์

คลินิกหมอสมชาย โ…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.อำเภอสว่างแดนดิน

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสว่างแดนดิน

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

สำนักงานศาลยุติธ…

องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลพันนา

องค์การบริหารส่ว…

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล

พระปริยัติธรรม แ…

เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน

เทศบาลตำบลสว่างแ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลบงใต้

องค์การบริหารส่ว…