สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โพนสวาง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.โคกสะอาด

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ต้นผึ้งใหม่พัฒนา

สำนักงานปลัดกระท…

คลินิกหมอวรรณกร โดยนายแพทย์วรรณกร เล่าสุอังกูร

คลินิกหมอวรรณกร …

องค์การบริหารส่วนตำบลพังโคน

องค์การบริหารส่ว…

ฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.อำเภอพังโคน

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

คลินิกหมอสมชาย โดยนายแพทย์สมชาย ภาสอาจ

คลินิกหมอสมชาย โ…

คลินิคหมอนิพนธ์ โดยนายแพทย์นิพนธ์ ดอกจันทน์

คลินิคหมอนิพนธ์ …

ฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าเงินฝาก ธ.ก.ส.สาขาพังโคน

ฌาปนกิจสงเคราะห์…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.สุขเกษม

สำนักงานปลัดกระท…

เทศบาลตำบลพังโคน

เทศบาลตำบลพังโคน…

กิตติพันธ์ทันตแพทย์

กิตติพันธ์ทันตแพ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนลำปลาหางวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

องค์การบริหารส่วนตำบลแร่

องค์การบริหารส่ว…