คลินิกสุขภาพหมอพรชัย

คลินิกสุขภาพหมอพ…

คลินิกหมอสมชาย โดยนายแพทย์สมชาย ศุภเศรษฐอนันต์

คลินิกหมอสมชาย โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม

องค์การบริหารส่ว…

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมก…

หมอไพโรจน์ โดยนายแพทย์ไพโรจน์ ธีระวัฒนสุข

หมอไพโรจน์ โดยนา…

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมก…

สำนักงานแพทย์ไพศาลการแพทย์ โดยนายแพทย์ไพศาล

สำนักงานแพทย์ไพศ…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนกุศลวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

มหาชัย คอนโดมิเนียม อาคาร A,B,C

มหาชัย คอนโดมิเน…

จิตรการุณ

จิตรการุณ –…

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานศาลยุติธ…

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

องค์การบริหารส่ว…

กรมการประกันภัย สำนักงานประกันภัยจ.สมุทรสาคร

กรมการประกันภัย …

องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง

องค์การบริหารส่ว…

กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจ.สมุทรสาคร

กรมที่ดิน สำนักง…

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและ

กรมสวัสดิการและค…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

กรมสามัญศึกษา โร…

จุไรรัตน์การแพทย์ โดยแพทย์หญิงจุไรรัตน์

จุไรรัตน์การแพทย…

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่ว…