องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบ.บึง

สำนักงานปลัดกระท…

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจ.สุโขทัย

กรมการจัดหางาน ส…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล

องค์การบริหารส่ว…

พฤกษาคลินิก โดยนายแพทย์พงศ์ธร วัฒนศิริสุข

พฤกษาคลินิก โดยน…

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยบ้านป่าถล่

สำนักงานปลัดกระท…

บ้านทันตแพทย์ 1974 โดยนายวิชัย ฐิติรุ่งเรือง

บ้านทันตแพทย์ 19…

มหิดล คณะเทคนิคการแพทย์

มหิดล คณะเทคนิคก…

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสอ.โคกเทียม

สำนักงานปลัดกระท…

เทศาบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำ

เทศาบาลตำบลโนนสู…

เทศบาลตำบลฉวาง

เทศบาลตำบลฉวาง &…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กรมสามัญศึกษา โร…

ศูนย์โรคไต

ศูนย์โรคไต ̵…

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

องค์การบริหารส่ว…

กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

กรมศิลปากร พิพิธ…

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยหินเหล็กไฟ

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

กรมสรรพากร สำนัก…

องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา

องค์การบริหารส่ว…