ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

คลินิกทันตแพทย์ปรีชา โดยทันตแพทย์ปรีชา อรุณกมลศรี

คลินิกทันตแพทย์ป…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอต.ปราสาททนง

สำนักงานปลัดกระท…

บูรพาคลินิก โดยนายแพทย์ปัญญา เจียรวุฒิสาร

บูรพาคลินิก โดยน…

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพิจิตร

กรมราชทัณฑ์ เรือ…

เบย์วิว รีสอร์ท

เบย์วิว รีสอร์ท …

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท

องค์การบริหารส่ว…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสถานีอนามัยกระสัง

สำนักงานปลัดกระท…

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง

องค์การบริหารส่ว…

กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี

กรมคุมประพฤติ สำ…

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การ

จุฬาลงกรณ์มหาวิท…

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

องค์การบริหารส่ว…

เซ็นทรัล เมดิก โพลีคลีนิค ดินแดง

เซ็นทรัล เมดิก โ…

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่ว…

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจ.อุทัยธานี

กรมการจัดหางาน ส…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ส้มป่อย

สำนักงานปลัดกระท…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบ.ตากลาง

สำนักงานปลัดกระท…

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา โร…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอ.ตำบลหมอเมือง

สำนักงานปลัดกระท…

วิสิทธิ์ทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์วิสิทธิ์ สุขวณิช

วิสิทธิ์ทันตแพทย…