คลีนิคหมอสุกัญญา โดยนางสุกัญญา ปาลกะวงค์

คลีนิคหมอสุกัญญา…

วรเทพ-วรรณี คลินิค โดยนายวรเทพ ลิ่มปิติกุล

วรเทพ-วรรณี คลิน…

คลินิกทันตกรรมเทพกระษัตรี

คลินิกทันตกรรมเท…

คลินิกหมอจตุพร โดยนางฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย

คลินิกหมอจตุพร โ…

สไมล์ เดนทอล กรุ๊พ

สไมล์ เดนทอล กรุ…

บ้านใหม่โพลีคลีนิค

บ้านใหม่โพลีคลีน…

วัชรัตน์ศิริยุทธ

วัชรัตน์ศิริยุทธ…

คลีนิคทันตแพทย์สุวรรณ

คลีนิคทันตแพทย์ส…

คลินิกเด็กหมอสุพัตรา โดยแพทย์หญิงสุพัตรา

คลินิกเด็กหมอสุพ…

วัชระการแพทย์ โดยนายวัชระ ไชยแก้ว

วัชระการแพทย์ โด…

ภูเก็ตแล็บเซ็นเตอร์ โดยนางสาวสุวิมล นิยมไพโรจน์

ภูเก็ตแล็บเซ็นเต…

คลีนิคหมอธวัตชัย โดยนายแพทย์ธวัตชัย วงค์คงสวัสดิ์

คลีนิคหมอธวัตชัย…

คลินิกหมอปัญญา โดยนายแพทย์ปัญญา งามไตรไร

คลินิกหมอปัญญา โ…

คลินิกหมอนิพนธ์ โดยนายแพทย์นิพนธ์ ปันทะรส

คลินิกหมอนิพนธ์ …

อุบลเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์โตโมกราฟฟี่

อุบลเอ๊กซเรย์คอม…

คลินิกหมอธานินทร์ โดยนายแพทย์ธานินทร์ วรานันตกุล

คลินิกหมอธานินทร…

คลินิกสิริลักษณ์ทันตแพทย์

คลินิกสิริลักษณ์…

คลีนิคหมอศิริชัย โดยนายแพทย์ศิริชัย ศิลปอาชา

คลีนิคหมอศิริชัย…

คลีนิคฟันหมออุดม โดยนายอุดม สุศรีเจริญสุข

คลีนิคฟันหมออุดม…

กาญจนบุรีเอ๊กซเรย์ – แลบ

กาญจนบุรีเอ๊กซเร…

ชาญชัยการแพทย์ โดยนายชาญชัย มูลศาสตร์

ชาญชัยการแพทย์ โ…