เด็กอ่อนในสลัม สาขาหนองค้างพลู

เด็กอ่อนในสลัม ส…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาอนามัยรัษฎา

ศุภนิมิตแห่งประเ…

ดรุณาทร

ดรุณาทร – …

กองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

กองทุนพัฒนาระบบต…

สันติสุข

สันติสุข –…

เพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

เพื่อสิทธิมนุษยช…

มิตรมวลเด็ก

มิตรมวลเด็ก R…

พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนามหาวิทยาลัย…

วาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ

วาย.เอ็ม.ซี.เอ เ…

ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย

ศาสนาจักรของพระเ…

เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) สาขายโสธร

เกษตรกรรมยั่งยืน…

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่โขง

ทรัพยากรและสิ่งแ…

ส่งเสริมนโยบายศึกษา

ส่งเสริมนโยบายศึ…

รัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

รัฐบุรุษพลเอกเปร…

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานเขตหนองบัวลำภู

ศุภนิมิตแห่งประเ…

คณะสงฆ์พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย

คณะสงฆ์พระมหาไถ่…

ส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดี

ส่งเสริมสงเคราะห…

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านปะลุกาแปเราะ

ศูนย์อบรมเด็กก่อ…

ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขา

ธรรมิกชนเพื่อคนต…

เฉลียวเตียรวงศ์

เฉลียวเตียรวงศ์ …

อาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัครเพื่อสั…