เอ๊กซเรย์ คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์

เอ๊กซเรย์ คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์

เอ๊กซเรย์ คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์ – บริษัทจำกัด

โรงพยาบาล บริการสุขภาพ – Hospital Health Services

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล บริการสุขภาพ – บริษัทจำกัด
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของเอ๊กซเรย์ คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของเอ๊กซเรย์ คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Hospital Health Services

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

1131/351-4 ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 2435806
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังเอ๊กซเรย์ คอมพิวเตอร์ อุรุพงษ์ ( โรงพยาบาล บริการสุขภาพ – Hospital Health Services)